Elektrische Keuring : inbreuk nr. 1

Voordat de inspecteur de elektrische keuring aanvat, zal hij vragen of u beschikt over het ééndraad- en situatieschema. Deze ontbreken vaak waardoor het de elektrische keuring inbreuk nr. 1 wordt genoemd.

inspecteur elektriciteit maakt een elektrisch schema om inbreuk nr. 1 op te lossen

Eéndraadschema

Een ééndraadschema geeft de verdeling van alle stroombanen en verbindingen in je woning weer met behulp van een reeks conventionele elektrische symbolen: de leidingen, doorsneden, aantal geleiders, wijze van plaatsing, schakelaars, contact-, verbindings- en aftakdozen, lichtpunten enz. De stroombanen worden met een letter aangeduid. De automaten in de verdeelkast worden met dezelfde letters gemerkt. Per stroombaan dient elk aftakpunt genummerd te worden.

Situatieschema

Het situatieschema of situatieplan van de elektrische installatie is een grondplan van de woning waarbij symbolen de plaats aanduiden van de wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars en gebruikstoestellen (wasmachine, kookplaten,…) die op het ééndraads- schema voorkomen. Met dit schema weet je welke zekering je moet afleggen wanneer je later nog werken wil uitvoeren aan je installatie.

Indien u niet over deze schema’s beschikt, moet de keuringsdeskundige een inbreuk melden op zijn verslag.

Voor elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik zijn genomen, raden wij u aan deze schema’s te laten opmaken door uw elektricien.

Ook wanneer u over de schema’s beschikt, kan u deze best laten nakijken door een elektricien. Het is namelijk niet verwonderlijk dat er door de jaren heen aanpassingen zijn gebeurd aan de installatie, bijvoorbeeld een extra stekker geplaatst.

Voor een elektrische installatie die voor 1 oktober 1981 in gebruik is genomen, is onze keuringsdeskundige belast met het opmaken van een vereenvoudigde situatieschets en het opstellen van een beknopte beschrijving van het schakelbord zonder dat daar extra kosten voor in rekening worden gebracht! Belangrijk : hoewel verplicht, vervangen deze schetsen niet bovengenoemde schema’s.

Kortom, een eenvoudige inbreuk die gemakkelijk kan vermeden worden door een goede voorbereiding van ons bezoek.

Voor meer informatie over de elektrische keuring kan u hier terecht.

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL