EPC-certificaat

Het EnergiePrestatieCertificaat ofwel EPC-certificaat is een officieel document dat de energieprestatie aan een woning toekent bij normaal gebruik van de woning.

De metingen hiervoor worden gedaan door een erkende deskundige die ter plaatste komt. Hij of zij evalueert en inspecteert de woning, komt de metingen uitvoeren en zal vervolgens zijn of haar berekeningen verwerken via een methode die vastgelegd is door de overheid.

Met de toegekende score in een EPC-certificaat kunnen woningen op vlak van hun energieprestatie onderling vergeleken worden.

Wanneer ?

Het EPC-certificaat is verplicht bij verkoop of verhuur van een residentiële wooneenheid.

Let op, de regelgeving kan per regio verschillen. Het EPC-certificaat voor Brussel is niet dezelfde als het EPC-certificaat voor Vlaanderen. Wij verzoeken u de regionale regelgeving voor energie expertise voor het gebied waar uw woning ligt op te zoeken en na te lezen, zie verderop bij veelgestelde vragen.

Het EPC-certificaat is een vereiste VOORAFGAAND aan de verkoop of verhuur van een woning.

In elke advertentie voor verkoop of verhuur van een woning moet de energiescore vermeld worden.

De koper dan wel huurder moet op de hoogte worden gesteld van de EPC-score vóór de koopakte/huurovereenkomst wordt ondertekend.

Hoe?

Het EPC-certificaat wordt vastgesteld volgens methoden en protocollen die per gewest verschillend zijn. Tijdens de inspectie moeten alle vertrekken van uw woning toegankelijk zijn voor onze energiedeskundige, zodat hij volgende metingen kan verrichten:

 • berekening van de bruikbare vloeroppervlakte en het volume van het gebouw

 • bepaling van de bouwmaterialen die gebruikt zijn in wanden

 • bepaling van isolatiewaarden

 • bepalen type woning

 • berekening van het energieverbruik van het verwarmingssysteem en van het warmwatersysteem, van ventilatiesystemen en, eventueel, van de koeling of van het productiesysteem van duurzame energie

Let op: voor de zaken die onze inspecteur niet met het blote oog kan zien, bijvoorbeeld isolatie in het dak, dient er bewijsmateriaal voorgelegd te worden. Dat kan bijvoorbeeld een factuur zijn van de plaatsing of het materiaal. Onderaan deze pagina bij ‘Te downloaden’ vindt u per regio een checklist van nuttige documenten bij ‘Uw EPC bezoek voorbereiden’.

Eenmaal terug op kantoor, berekent de energiedeskundige het energieverlies van oppervlakten, volumes en oppervlakte van verwarmde vloeren. Alle informatie wordt vervolgens in een softwarepakket (dat per gewest verschillend is) ingevoerd. Het programma bepaalt aan de hand van alle data de uiteindelijke energiescore.

Deze score gaat van “A” (zeer goed) tot “E” (zeer slecht)

Er wordt geen rekening gehouden met het werkelijke energieverbruik van gas, mazout en elektriciteit omdat het EPC-certificaat van een gestandaardiseerd gebruik van de woning uitgaat.

Op ons bezoek voorbereid zijn

Dit is in uw belang! Om een zo nauwkeurig mogelijk EPC-score voor uw EPC-certificaat vast te kunnen stellen moet u ons in ieder geval toegang geven tot:

 • Alle vertrekken van uw woning, inclusief eventuele kelders en zolders

 • De gemeenschappelijke verwarmingssystemen

 • Een zo groot mogelijk aantal aannemelijke bewijzen

Het wordt aanbevolen om de bouwplannen van het gebouw aan te leveren.

Aannemelijke bewijzen:

In het ideale geval zou de informatie, die nodig is voor het vaststellen van het EPC-certificaat met het blote oog waarneembaar moeten zijn. Dit noemt men visuele bewijslast.

Indien dit niet kan, is er effectieve bewijslast nodig:

Hoe meer documenten u kunt voorleggen, des te meer zal het EPC-attest een reflectie van de werkelijkheid zijn en de score positief beïnvloeden. Geen documenten bij de hand? Geen nood! Elke expert beschikt over de nodige kennis en ervaring om een nauwkeurige en gedetailleerde controle uit te voeren.

Hieronder een volledige checklist van nuttige documenten:

 • EPB-aangiften (transmissieformulier, EPW-formulier, …) zoals ingediend door de EPB-verslaggever na het einde van de werken (ingevoerd sinds bouwvergunning 2006)

 • vroeger afgeleverde geldige energieprestatiecertificaten

 • lastenboeken van de architect of aannemer die onderdeel vormen van een (algemeen) aannemingscontract

 • goedgekeurde subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder met goedkeuringsbrief van de Vlaamse overheid of netbeheerder of rekeninguittreksel (betaling van de subsidie)

 • formulieren ondertekend door de aannemer in het kader van de federale belastingvermindering

 • originele facturen van aannemers

 • originele facturen van bouwmaterialen

 • plannen opgemaakt en ondertekend door een architect op schaal 1/50ste of groter

 • originele werfverslagen opgesteld en ondertekend door een architect

 • postinterventiedossier opgesteld en ondertekend door de veiligheidscoördinator

 • technische documentatie, informatie van websites en mails van fabrikanten met specifieke productinformatie, als door vaststellingen of bewijsstukken kan aangetoond worden dat het product in de technische documentatie geplaatst werd in de wooneenheid. Ook informatie op het product zelf of de verpakking

 • offerten (aannemer) als door vaststellingen of bewijsstukken kan aangetoond worden dat het product in de offerte geplaatst werd in de wooneenheid

 • foto’s als de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen(detailbeelden) is en duidelijk aan te tonen is dat het schildeel of de installatie geplaatst is in de wooneenheid

 • verwarmingsaudit EAP (energieadviesprocedure) aanvullende documenten voor het (ver)bouwjaar: ontvangst/volledigheidsbewijs stedenbouwkundige aanvraag, stedenbouwkundige vergunning, uittreksel kadastrale legger/vergunningenregister, notariële akte luchtdichtheidsmeting conform de norm NBN EN 13829 en aanvullende specificaties

Let op: deze lijst verschilt per regio. Hierboven is de lijst voor regio Vlaanderen. Wij verzoeken u de regionale wetgeving voor het gebied waar uw woning ligt op te zoeken en na te lezen als dit een andere regio is dan Vlaanderen.

Een vraag ?

Het antwoord of uw vraag in deze lijst niet gevonden? Voor aanvullende praktische informatie kunt u onze lijst met veelgestelde vragen raadplegen of rechtstreeks contact met ons opnemen via het nummer 0800 82 171. Wij zullen met genoegen antwoord geven op al uw vragen.

Waarom Certinergie ?

Certinergie is erkend door het Belgische Ministerie van Economie. U kunt rekenen op een uitstekende en snelle dienstverlening.

Bij ons staat een goede klantenservice altijd voorop.

Omwille van de kwaliteit, zijn al onze EPC-deskundigen erkend door de bevoegde gewestelijke overheden. Onze experts stellen uw certificaat nauwkeurig en objectief op.

Onze ervaring:

Certinergie in 2019, dat is al 8 jaar ervaring op het gebied van energiecertificering en meer dan 100.000 afgeleverde EPC-certificaten en keuringen van elektrische installaties verricht voor particulieren, makelaardijen, notarissen en elektrische installateurs.

Onze voordelen op een rij:

Bestel eenvoudig een keuring online of via ons gratis telefoonnummer 0800/82171. Wij stellen per mail of telefonisch een afspraak voor met datum en tijd.

Dankzij ons team van meer dan 80 medewerkers kunnen wij een afspraak altijd snel inplannen. Op uitdrukkelijk verzoek kan dit al binnen 24 uur. Wij proberen bovendien binnen 24 uur na ons bezoek het rapport te versturen.

Na ontvangst van de betaling wordt uw rapport onmiddellijk per mail of via de post verzonden, het rapport is eveneens te vinden in uw klantenzone op onze website.

Is uw rapport zoekgeraakt tijdens het verhuizen? Kunt u het niet meer vinden op het moment van de akte overdracht bij de notaris? U vindt uw akte altijd terug in uw persoonlijke zone op onze website.

Maak bij verkoop van uw woning, gebruik van onze voordelige COMBI-keuring (EPC-certificaat + elektrische keuring samen), hierdoor bespaart u tijd (slechts 1 afspraak voor beide keuringen) en geld!

Prijzen

Uw EPC-certificaat aan de beste prijs.

Certinergie is uw garantie voor kwalitatieve service aan de beste prijs. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de prijzen – korting inbegrepen – voor uw EPC-certificaat.

Klik hier en ontdek snel hoeveel u bespaart!

Prijs EPC-certificaat voor een 2 kamer woning in Vlaanderen

195 € inclusief BTW*

* * Inclusief Korting EPC-certificaat
Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL