Renovatiestrategie voor het Brusselse vastgoed

Renovatiestrategie voor het Brusselse vastgoed

Verslag van het Webinar voorgesteld aan de EPC-keurders van het Brussels gewest op datum van 17 december 2020.

Volgens de Europese wetgeving moet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de energiedoelstellingen voor zijn gebouwen voor de komende jaren vastleggen:

  • Tegen 2030 : een vermindering van 40% van de broeikasgassen
  • Tegen 2050 : een daling van 80% tot 95%

Dit vereist een strategie voor de renovatie van het Brusselse vastgoed... en dit zal niet min zijn! Zo is ter voorbeeld een derde van de daken niet geïsoleerd en is 40% van de woningen gebouwd voor 1945.

Om dit doel te bereiken zal het nodig zijn:

  • Beter gebruik maken van energie in gebouwen
  • Renovatie van het vastgoed
  • Verbetering van de kwaliteit van de renovaties

Concreet gaat het er in de eerste plaats om dat alle Brusselse woningen tegen 2026 in het bezit moeten zijn van een EPC-certificaat. Ter herinnering: momenteel hoeven alleen woningen die te koop of te huur worden aangeboden, te worden gecertificeerd.

In tweede plaats zullen werkzaamheden moeten worden verricht om de doelstellingen tegen 2050 te bereiken. Deze werkzaamheden kunnen in één of meer fasen worden uitgevoerd. Het doel is om een jaarlijks primair energieverbruik per m² te bereiken van 100kWh/m².jaar. Deze waarde is een te bereiken gemiddelde. Dit betekent niet dat alle woningen deze waarde moeten bereiken. Op basis van de gegevens van het EPC-certificaat moet elke woning :

  • Ofwel 100kWh/m².jaar bereiken
  • Ofwel de eerste 5 werken uit te voeren die in het certificaat voorgesteld worden.

Wat zullen de verplichtingen en eigenschappen zijn van het toekomstige EPC-certificaat in het Brussels gewest vanaf 2025?

Vergelijking van de huidige en toekomstige situatie van het EPC-certificaat:

2011-2024 2025-2050
Wanneer is een certificaat vereist?
Bij verkoop/verhuur Verplicht voor elke woning
Wat is het doel ervan ?
Verschillende woningen vergelijken op basis van hun verbruik Verschillende woningen vergelijken op basis van hun verbruik en de nog te verrichten werken
Welke aanwijzingen zijn daar te vinden ?
Indicatie van de meest interessante werken om uw woning efficiënter te maken Indicatie van de benodigde renovaties om het niveau rond de 100kWh/(m².jaar) te bereiken
Welk vervolg geven aan het certificaat ?
Geen verplichting tot renovatie Verplichte werken, uiterlijk tegen 2030
In welke vorm ?
PDF-bestand, 10 jaar geldig Dynamische gegevens in het huisvestingspaspoort
Welke veranderingen voor appartementsgebouwen ?
Onafhankelijke EPC-certificaten binnen een appartementsgebouw Coördinatie van EPC-certificaten binnen appartementsgebouwen
Op welke manier ?
Op basis van de "certificerings"-berekeningsmethode Op basis van een geïntegreerde nieuwe/bestaande berekeningsmethode

Dit artikel komt uit de webinar die Leefmilieu Brussel op 17/12/20 heeft gegeven. Het doel was om het toekomstige renovatiebeleid en de belangrijke rol die het EPC-certificaat zal spelen, te presenteren. De middelen en methoden moeten nog nauwkeurig worden gedefinieerd.

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL