Elektrische keuring bij verkoop: Moet de elektrische installatie binnen de 12 of 18 maanden worden vernieuwd?

Elektrische keuring bij verkoop: Moet de elektrische installatie binnen de 12 of 18 maanden worden vernieuwd?

Elektrische keuring bij verkoop: Moet de elektrische installatie binnen de 12 of 18 maanden worden vernieuwd?

De keuring van een elektrische installatie is verplicht bij de verkoop van een huis, en dit volgens de AREI (Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties).

Hoeveel tijd heeft de koper om de elektrische installatie in orde te brengen: 12 of 18 maanden?

Dit is afhankelijk van het type installatie dat men tegenkomt, maar ook en vooral van de datum van de installatie.

Installatie vóór 1981: 18 maanden vanaf de datum van de verkoopakte

  • Indien de elektrische installatie van de woning dateert van vóór 1981 en nooit door een erkende instantie is gecontroleerd, moet de installatie binnen 18 maanden na de datum van de verkoopakte in orde worden gebracht. De koper zal beroep moeten doen op een erkend keuringsorganisme zoals Certinergie om de installatie na de werken opnieuw te controleren, dit om een conform certificaat te hebben, geldig voor 25 jaar indien er in de toekomst geen wijzigingen worden aangebracht.

Installatie na 1981: 12 maanden vanaf de datum van de keuring of vanaf de officiële verkoopakte

  • Indien de elektrische installatie van de woning dateert van na 1981, of als deze na deze datum is gewijzigd of gekeurd, moet deze binnen de 12 maanden na de datum van de keuring in orde worden gebracht. Na het repareren van de elektrische installatie moet de nieuwe keuring worden uitgevoerd door dezelfde keuringsinstantie (hoofdstuk 6.5. van het AREI) en (onderafdeling 9.1.3.2. van het AREI). Deze termijn van 12 maanden kan worden overgedragen naar de authentieke verkoopakte onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder) waarmee je rekening moet houden.

Dit behandelingsverschil wordt verklaard door het feit dat elke elektrische installatie na 1981 geacht wordt aan alle normen van het AREI te voldoen. De eigenaar-verkoper moet in het bezit zijn van een dossier van zijn elektrische installatie en kunnen verzekeren dat deze conform is met de voorschriften van het AREI. Indien de verkoper niet in het bezit is van een conform dossier van zijn elektrische installatie dat maximaal 25 jaar geldig is, zal hij een elektrische keuring (een keuringsrapport) opnieuw moeten laten uitvoeren, dit om de koper op de hoogte te brengen van de staat van de installatie.

Indien dit keuringsrapport niet conform is, heeft de koper of de verkoper die nog eigenaar is van het onroerend goed een termijn van 12 maanden vanaf de datum van de keuring om aan de verplichtingen te voldoen.

Om pragmatische redenen heeft de overheid een oplossing gevonden: de koper heeft opnieuw 12 maanden de tijd, na de verkoopakte te hebben ondertekend, en moet opnieuw contact opnemen met dezelfde keuring instantie. De verkoper moet contact opnemen met de keuringsinstantie en deze op de hoogte brengen van de datum van de verkoopakte en de identiteit van de koper. De koper heeft dan vanaf de datum van de verkoopakte 12 maanden de tijd om de elektrische installatie in orde te brengen.

In het geval van een installatie na 1981, en een niet conform keuringsrapport op het moment van verkoop, moet de naleving van de verplichtingen binnen de 12 maanden (1 jaar) plaatsvinden.

Als het huis niet binnen de 12 maanden wordt verkocht, moet er dan een nieuwe keuring worden gedaan?

Normaal niet, het eerste elektrische keuringsrapport blijft geldig

De koper kan de FOD Economie vragen een verlenging van 12 maanden vanaf de verkoopakte te krijgen. De koper moet dan de erkende keuringsinstantie op de hoogte brengen van de datum van de akte, de naam van de nieuwe eigenaars en dat de wijzigingen niet door de vorige eigenaars werden uitgevoerd, hij zal hier zelf voor zorgen.

Meer informatie ?

Heeft u vragen over de conformiteit inzake elektriciteit van uw gebouw of de elektrische installatie van uw badkamer? Heeft u een elektrische keuring of installatie goedkeuring nodig?

Vraag advies aan onze inspecteurs, steeds tot uw dienst, of bestel hier direct uw elektrische keuring.

Tot ziens voor meer advies of tips over de elektrische conformiteit van uw gebouw.

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL