Het EPC certificaat Residentieel (RES) en Klein Niet Residentieel (KNR) in Vlaanderen

Energieprestatiecertificaat
Prijzen EPC

Wat is een EPC certificaat ?

EPC certificaat - Certinergie

Het EPC certificaat is verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, kleine niet-residentiële gebouwen, collectieve woongebouwen, ..in het Vlaams Gewest.

Op de EPC’s opgemaakt na 1 januari 2019 staat een label voor de woning. Dit gaat van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend). Dankzij dit label of energiescore is in één opslag duidelijk wat de energetische toestand is van een woning, appartement of klein niet-residentieel gebouw.

Hebt u nog een geldig EPC (van voor 1 januari 2019), dan bent u niet verplicht om een nieuw EPC te laten opmaken als u uw woning te koop of te huur aanbiedt.

Het EPC toont in hoeverre uw woning, appartement, studio, ... al voldoet aan de energiedoelstelling van 2050.

De Vlaamse regering wil met het Renovatiepact tegen 2050 alle Vlaamse woningen en appartementen minstens even energiezuinig maken als een nieuwbouwwoning van 2017.

Het EPC toont de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar). Deze score hangt af van de muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de verwarmings- en warmwaterinstallaties. Deze energiescore houdt geen rekening met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling en kan dus in de realiteit afwijken van het verbruik op uw elektriciteitsfactuur! De energiescore wordt namelijk berekend op basis van een primair energieverbruik, dat uitdrukt hoeveel fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie of steenkool) worden gebruikt voor de installaties in het gebouw. 

Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen is maximaal 10 jaar geldig.  Het EPC moet ondertekend zijn door de energiedeskundige om rechtsgeldig te zijn. Het is immers mogelijk dat uw energiescore gewijzigd is in de tijd omdat:

 • uw EPC redelijk oud is of zelfs ouder dan 10 jaar. Intussen is de berekening van de energiescore op een aantal plaatsen gewijzigd.
 • u intussen renovatiewerken hebt uitgevoerd. Niet alleen energetische ingrepen beïnvloeden uw energiescore, maar ook het uitbreiden of slopen van een deel van de woning (=verandering van de bewoonbare oppervlakte).

Wie een gebouw te koop of te huur aanbiedt, moet over een geldig EPC-Certificaat beschikken en moet bovendien een aantal zaken uit het EPC-Certificaat vermelden in advertenties of bekendmakingen. Dit geldt zowel voor eigenaars, maar evenzeer voor vastgoedmakelaars, notarissen, ...

Prijs EPC certificaat

De prijs van het EPC-certificaat in het Vlaams gewest is niet gereglementeerd. De kosten van het EPC zijn met name afhankelijk van de tijd die nodig is om het op te stellen, de complexiteit van het te certificeren gebouw en de te controleren documenten. De prijs varieert afhankelijk van de kenmerken, het volume, de oppervlakte en het te certificeren vastgoed. Een appartement kost niet hetzelfde als een huis.

Kiezen voor Certinergie is kiezen voor de zekerheid van een service met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Onze experts zijn altijd voorstander van een rigoureuze en onpartijdige aanpak. Wel trachten ze de beste label te behalen volgens het protocol.

Uw EPC-certificaat aan de beste prijs bij Certinergie.

Al onze prijzen zijn all-in en er worden geen extra verplaatsingskosten in rekening gebracht, ongeacht de regio in Vlaanderen waar we het EPC-certificaat moeten opmaken. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van prijzen, korting inbegrepen, voor een EPC-certificaat van een woning in het Vlaams Gewest.

Prijs EPC-certificaat voor een studio in Vlaanderen met online betaling € 130 inclusief BTW*
Prijs EPC-certificaat voor een huis in Vlaanderen met online betaling € 245 inclusief BTW*
* Kortingen inbegrepen

Stel uw offerte op maat op voor uw woning in Vlaanderen.

Hebt u een EPC-certificaat, EPC Bouw of een EPB nodig?

Bestel uw EPC certificaat</a>

In Vlaanderen heb je meerdere types energie rapporten:

 • EPC-Certificaat: Het EPC toont de berekende energiescore. Het EPC-certificaat is verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, kleine niet-residentiële gebouwen, collectieve woongebouwen,... in het Vlaams Gewest.
 • EPC Bouw: Het EPC Bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte en wordt opgesteld bij nieuwbouwprojecten en ingrijpende energetische renovaties.
 • EPB-Aangifte: De EPB-aangifte is een definitief rapport dat beschrijft hoe het bouwproject reëel is uitgevoerd op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat.

EPC-Certificaat toepassingsgebied geldig vanaf 2020

 • Het EPC-certificaat is al meer dan tien jaar verplicht bij verkoop en verhuur van woongebouwen (woningen, appartementen, studio's...)
 • Vanaf 2020 moet er bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële gebouwen/eenheden ook een EPC aanwezig zijn.
 • Vanaf 2022 moeten appartementsgebouwen een EPC van de gemeenschappelijke delen van het gebouw hebben. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Dit EPC kan u al laten opmaken vanaf 2021.

Deze EPC’s kunnen worden opgesteld door Certinergie.

EPC-verplichtingen voor woongebouwen (woning of appartement)

In het algemeen is een EPC verplicht bij :

 • de zuivere verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio en van een klein niet- residentieel (KNR) gebouw of autonoom functionerend gebouwdeel in volle eigendom. Het EPC moet al aanwezig zijn vanaf het moment dat de eenheid te koop wordt aangeboden;
 • een woning- en handelshuur ;
 • de verhuur van een woning, appartement, studio, klein niet-residentieel gebouw of gebouwdeel voor huurcontracten vanaf twee maanden. Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de eenheid te huur wordt aangeboden.

Een EPC is verplicht per eenheid, dus per appartement, per studio, per woning, per autonoom functionerend kantoor, handelszaak, horecazaak, gebouw(deel) met logeerfunctie... Er moet een geldig EPC aanwezig zijn van zodra de eenheid te koop of te huur wordt aangeboden tot en met de datum van het verlijden van de notariële akte of de ondertekening van de huurovereenkomst. Wanneer het EPC tijdens deze periode vervalt, moet er dus een nieuw EPC opgemaakt worden.

Als er een geldig EPC Bouw aanwezig is, moet er geen EPC voor bestaande gebouwen opgesteld worden. Het EPC Bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte en wordt opgesteld bij nieuwbouwprojecten en ingrijpende energetische renovaties.

Bij het te koop of te huur stellen zijn er een aantal verplicht op te nemen vermeldingen in de advertenties.

Bij verkoop wordt het geldig EPC aan de koper overgedragen. De notaris is verplicht na te gaan of er een geldig EPC aanwezig is bij de ondertekening van de akte.

Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst wordt een kopie van het geldig EPC aan de huurder ter beschikking gesteld.

EPC-verplichtingen van een klein niet-residentiële gebouw/eenheid

Wanneer een niet-residentiële eenheid (horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, ... ) te koop of te huur aangeboden wordt, moet het over een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden beschikken als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

Een kleine niet-residentiële eenheid kan een gebouw zijn of een deel van een gebouw. Denk maar aan een kantoorgebouw of een broodjeszaak op het gelijkvloers van een appartementsgebouw.

Per kleine niet-residentiële eenheid wordt er een EPC opgesteld. Dit kan door Certinergie opgesteld worden.

Er zijn enkele uitzonderingen.

EPC-verplichtingen voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

Vanaf 2022 zal ook een EPC beschikbaar moeten zijn voor de gemeenschappelijke delen (Dak, buitenmuren, vensters, deuren en panelen van de gemeenschappelijke delen, collectieve installaties zoals verwarming, sanitair warm water, ventilatie, zonne-energie,…) van een appartementsgebouw (Als een gebouw beschikt over minstens twee residentiële eenheden met elk een eigen afsluitbare toegang, wordt het beschouwd als een appartementsgebouw ). Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Er wordt een periode van 2 jaar voorzien om dit EPC op te maken. Het EPC van de gemeenschappelijke delen kan al opgemaakt worden vanaf 2021!

Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.

Verplicht op te nemen vermeldingen in de advertenties

Een aantal elementen uit het EPC moeten vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin het pand te koop of te huur wordt aangeboden. De advertentieplicht geldt voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, ...

 • Adres (huisnummer en/of busnummer) of unieke code
 • Label (> 01/01/2019) en/of energiescore (< 2019)

Controle – verplichtingen- boetes

 • Aanwezigheid EPC: Als een eigenaar niet (tijdig) over een geldig EPC beschikt, dan wordt de eigenaar uitgenodigd om schriftelijke argumenten in te dienen. Het ontbreken van een EPC betekent niet dat de woning of het klein niet-residentieel gebouw niet verkocht of verhuurd kan worden. De eigenaar riskeert wel een administratieve geldboete van 500 euro tot 5.000 euro..
 • Correctheid EPC: Als het EPC niet met de werkelijkheid overeenstemt, dan kan het VEKA (Vlaams Energie-en Klimaat agentschap) aan de energiedeskundige een boete opleggen van 250 tot 5.000 euro..
 • Advertentieverplichting EPC: Bij het niet naleven van de advertentieverplichting kan het VEKA (Vlaams Energie-en Klimaat agentschap) aan de eigenaar, de vastgoedmakelaar, de notaris, ...  die de woning of het klein niet-residentieel gebouw(deel) te koop of te huur plaatst, een boete opleggen van 250 tot 5000 euro.

Hoe bereidt u het bezoek van onze energiedeskundige voor?

Als een Certinergie EPC-Keurder een EPC opmaakt, inspecteert hij het gebouw of gebouwdeel. Hij kijkt naar de geplaatste isolatiematerialen, technische installaties, vensters, …

Soms is het niet mogelijk om bepaalde vaststellingen te doen, bijvoorbeeld als de zolder ingericht werd als een kamer en de isolatie niet meer zichtbaar is. De Certinergie EPC-Keurder moet dan de werkwijze volgen die door het inspectieprotocol is opgelegd. Als er ook geen bewijsstukken beschikbaar zijn, rekent de software met aannames voor de isolatiedikte op basis van het bouw- of renovatiejaar van de woning.

Als u bewijsstukken hebt die in aanmerking komen voor het opstellen van het EPC, zoals facturen van uw uitgevoerde isolatiewerken, nieuwe beglazing of ketel, leg die dan zeker voor aan onze Certinergie EPC-keurder. Als deze documenten voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol, worden ze gebruikt bij de berekening van de energiescore/label.

Op een aanstiplijst wordt aangeduid welke documenten aangeleverd en gebruikt werden bij de opmaak van het EPC. Door deze lijst te ondertekenen worden discussies later vermeden. De Certinergie EPC-Keurder houdt de ingevulde en ondertekende aanstiplijst bij.

Certinergie zal u bij elke aanvraag voor een EPC-keuring een aanstiplijst bezorgen, zo kan u zien welke documenten in aanmerking komen als bewijsstuk.

Certinergie raadt u, in het mate van het mogelijk, de volgende bewijsstukken voor te leggen bij het bezoek ter plaatse van onze Certinergie EPC-keurder:

 • facturen en leveringsbonnen
 • plannen opgemaakt door een architect of aannemer
 • lastenboeken en meetstaten
 • bestelbonnen en offerten
 • werfverslagen, vorderingsstaten, proces-verbalen van oplevering
 • verslagen en proces-verbalen van de algemene vergadering van mede-eigenaars
 • verslagen van destructief onderzoek
 • verklaringen van overeenkomstigheid met STS of ATG
 • EPB-aangifte
 • foto's ...
 • Als deze documenten voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol, worden ze gebruikt bij de berekening van de energiescore en hebt u meer kans op een betere label.

  Ook als er geen bewijsstukken beschikbaar zijn, kan onze Certinergie EPC-keurder zijn EPC-certificaat opstellen. In dat geval rekent de software met aannames voor de isolatiedikte op basis van het bouw- of renovatiejaar van de woning en is de kans groot dat de label minder gunstig zal zijn.

  Lijst van bewijsstukken die in aanmerking komen voor een EPC-Certificaat in Vlaanderen

  De volgende documenten kan u best, indien beschikbaar, overhandigen aan onze Certinergie EPC-Keurder:

  • plannen die bij de stedenbouwkundige aanvraag gevoegd zijn, opgemaakt en ondertekend door de architect, stedenbouwkundige plannen die de gemeente heeft goedgekeurd, technische plannen van de architect, ingenieur of installateur, uitvoeringsplannen of uitvoeringsdetails van de architect of werfleider en as-builtplannen van de architect of aannemer
  • lastenboeken, meetstaten of aanbestedingsplannen van de architect of aannemer als ze deel uitmaken van een (algemeen) aannemingscontract..
  • aannemingsovereenkomsten, opgemaakt en ondertekend door de aannemer en de bouwheer
  • offertes of bestelbonnen van een aannemer als vastgesteld of door andere bewijsstukken aangetoond wordt dat het materiaal of toestel in de offerte of de bestelbon geplaatst is in de wooneenheid
  • verslagen of processen-verbaal van de algemene vergadering van mede-eigenaars waarin de beslissing om een materiaal of toestel te plaatsen, is opgenomen
  • werfverslagen, vorderingsstaten of processen-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering van de architect of werfleider
  • facturen van bouwmaterialen of leveringsbonnen
  • facturen van aannemers
  • subsidie- of premie-aanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder als ze zijn goedgekeurd door de Vlaamse overheid of de netbeheerder.
  • verklaring van overeenkomstigheid met STS of ATG, opgemaakt en ondertekend door de aannemer
  • foto’s waarop de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is (detailfoto’s) en foto’s waarmee aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is (overzichtsfoto’s)
  • verslag van destructief onderzoek (met foto’s)
  • EPB-aangiften, zoals het transitieformulier en het EPW-formulier. Gegevens uit startverklaringen en voorlopige EPB-aangiften worden niet aanvaard
  • de invoergegevens van eerder opgemaakte energieprestatiecertificaten
  • technische documentatie met productinformatie, zoals technische fiches, informatie van fabrikanten, informatie op het product of de installatie, de verpakking, kenplaten, garantiebewijzen en energie labels
  • luchtdichtheidsmeting conform de norm NBN EN 13829 en aanvullende specificaties
  • WKK-certificaten of milieuvergunningen
  • AREI-keuringsverslag
  • Verwarmingsauditrapport
  • keuringsrapport verwarmingstoestel
  • reinigings- en verbrandingsattest
  • ventilatieprestatieverslag
  • verslag energetische keuring koelsysteem. Dit verslag is alleen relevant bij de opmaak van een energieprestatiecertificaat voor een klein niet-residentieel gebouw of voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.
  • verlichtingsstudie, waarbij een factuur of een fotografisch dossier gevoegd is. Deze studie is alleen relevant bij de opmaak van een energieprestatiecertificaat voor een klein niet-residentieel gebouw of voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw
  • aanvraag voor een relightingpremie, waarbij een factuur of een goedkeuring van de premie gevoegd is. Deze aanvraag is alleen relevant bij de opmaak van een energieprestatiecertificaat voor een klein niet-residentieel gebouw of voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw
  • aanvullende bewijsstukken: uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, notariële akte, ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, verkavelingsvergunning…
  • verbruiks- of leveringsfacturen van gas, stookolie, elektriciteit … , die niet ouder dan twee jaar zijn

  Welke EPC-certificaten moeten er opgemaakt worden in Vlaanderen?

  Sinds 2020 zijn er 5 verschillende EPC’s:

  • EPC bij verkoop en verhuur van residentieel woongebouwen (Via Certinergie)
 • EPC bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële gebouwen (Via Certinergie)
 • EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (Via Certinergie)
 • EPC voor publieke gebouwen (via energiedeskundige type C)
 • EPC Bouw (via verslaggever)
 • Hoeveel EPC-Certificaten moeten er opgesteld worden per adres?

  EPC-certificaten worden opgesteld op basis van een adres en bestaande wooneenheden.

  • Een wooneenheid is elke eenheid in een gebouw die over de nodige woonvoorzieningen beschikt om autonoom te kunnen functioneren, zoals
   • een woonruimte,
   • eigen toilet,
   • eigen bad of douche,
   • eigen keuken of kitchenette.
  • Een wooneenheid moet beschikken over
   • een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg,
   • een gang of een gedeelde circulatieruimte.

  In situaties waar een wooneenheid niet als aparte eenheid in de authentieke bron voor gebouwen of CRAB- adressen kan geselecteerd worden, is het niet mogelijk om een EPC-Certificaat op te stellen, omdat de wooneenheid niet werd aangevraagd als opdeling en/of niet vergund is.

  Op www.geopunt.be/kaart kan iedereen eender welke kaartlaag selecteren en de authentieke bron voor gebouwen of CRAB- adressen selecteren.

   De energieprestatiedatabank van het VEKA (Vlaams Energie-en Klimaat agentschap) maakt verplicht gebruik van de authentieke bron van adressen en gebouwen: https://overheid.vlaanderen.be/producten-diensten/gebouwen-adressenregister 

  Wanneer bepaalde data ontbreken, zijn we eveneens verplicht dit te melden bij de verantwoordelijke stad/gemeente en hebben deze vervolgens de plicht deze meldingen op te volgen.

  Indien ontbrekende adressen niet onmiddellijk toegevoegd kunnen worden aan de authentieke bron (omwille van niet vergund, niet-aangevraagde opdeling, ...) dan dient de eigenaar hiervoor zelf de nodige acties te ondernemen.

  Wenst de eigenaar dat niet te doen, dan kan er geen EPC-Certificaat opgesteld worden en zal er bijgevolg ook een boete opgelegd worden bij verkoop/verhuur vanwege het ontbreken van een energieprestatiecertificaat.

  Voorbeelden:

  • Wanneer de energiedeskundige ter plaatse bijvoorbeeld vaststelt dat op een adres een eengezinswoning opgedeeld werd in 2 appartementen die afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren, zal hij hier dan ook 2 aparte energieprestatiecertificaten voor moeten opstellen. Wanneer het een appartementsgebouw of een heringedeelde woning betreft, zal op het adres een reeks bus nummers beschikbaar zijn in het adressenregister, elk bus nummer gelinkt aan een appartement. Het is dan ook belangrijk om op voorhand te weten wat het officiële busnummer is, zodat de energiedeskundige het EPC kan aanmaken op het correcte busnummer.
 • Als een eigenaar in een gebouw woont dat heringedeeld is, bijvoorbeeld een herenhuis dat verdeeld werd in meerdere studio’s, is het belangrijk dat hij nagaat bij de stad of gemeente of het gebouw gekend is als appartementsgebouw en dus meerdere busnummers heeft.
 • Certinergie “Experience”

  Certinergie is een team van een honderdtal medewerkers, van wie een deel EPC-keurders voor Vlaanderen. We zijn aanwezig voornamelijk in het Antwerpse, Vlaams Brabant en Oost-Vlaanderen. West-Vlaanderen en Limburg worden in 2021 ons streefdoel.

  Er is altijd een Certinergie EPC-keurder bij u in de buurt. Neem gerust contact op via het gratis nummer 02 880 21 71

  Certinergie is al 10 jaar aanwezig op de markt en 5 jaar in Vlaanderen en heeft duizenden certificaten opgemaakt.

  Met ons online portaal kan u alles van A tot Z op afstand regelen: bestek, bestelling, planning, afspraak, verslag, betaling, evaluatie, …’Keep It Simple’.

  Certinergie is meer dan enkel een EPC-keuringsorganisme, Certinergie is ook een erkend keuringsorganisme voor elektrische en gaskeuringen en een door het Vlaams Gewest erkende deskundige voor keuringen van stookolietanks.

  Bespaar tijd en geld en vraag ons gelijktijdig verschillende keuringen (EPC, Elektriciteit, gas, stookolietank) uit te voeren op een bepaald adres.

  Bekijk onze tarieven voor EPC-Keuringen in Vlaanderen.

  EPC - CertinergieCertinergie EnergieprestatiecertificaatBeste prijs Certinergie
  Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL