EPC Wallonië

EPC-certificaat in Wallonië

Hieronder vindt u de kenmerken waar een EPC-certificaat in Wallonië moet voldoen.

Wanneer is een EPC verplicht in Wallonië?

Dit is verplicht bij een vastgoedtransactie, met name bij verkoop of verhuur van een bestaand residentieel gebouw. Dat is een gebouw bedoeld voor individuele of collectieve huisvesting met permanente of tijdelijke bewoning. Het kan dan gaan om een individuele woning, een collectieve accommodatie of een flatgebouw, maar bijvoorbeeld ook over een vakantiehuis. Het certificaat moet worden afgegeven door een keurder erkend door het Waalse Gewest. Het EPC-Certificaat moet bij de verkoopakten of het huurcontract gevoegd worden.

Sinds 1 januari 2015 is het ook verplicht om de belangrijkste informatie met betrekking tot de energieprestatie-indicatoren te vermelden in advertenties voor verkoop of verhuur. U dient de unieke code van het certificaat te vermelden, de energielabel en ook het totaal theoretisch primair energieverbruik uitgedrukt in kWh per jaar en het specifiek primair energieverbruik uitgedrukt in kWh/m² per jaar. U dient het certificaat dus goed op voorhand aan te vragen, zodat de informatie die erop vermeld is kan vermeld worden in de advertenties.

Uitzonderingen

U hebt geen EPC-certificaat nodig in het geval van:

 • een donatie of schenking
 • het verkopen van een gebouw dat u wil slopen, indien u al over de sloopvergunning beschikt
 • caravan (zonder grondanker)
 • kasteel
 • woonboot
 • onbewoonbaar verklaard huis (bevestigd door het Waals gewest)
 • ruwbouw
 • gebedshuizen
 • industriële units
 • werkplaatsen en niet-residentiële agrarische eenheden
 • gebouwen met een totale bruikbare oppervlakte van minder dan 50 m2

Hoe lang is een EPC-certificaat geldig?

Het EPC-certificaat blijft voor heel België 10 jaar geldig. Als bij een nieuwe verkoop of verhuur uw EPC-Cetificaat nog geldig is, hoeft er geen nieuw certificaat te worden opgemaakt. Indien de woning intussen energiezuiniger werd, kan u wel een nieuw EPC laten opstellen.

Wat is een deelrapport, en is deze verplicht in Wallonië?

In het specifieke geval van appartementsgebouwen zijn er zeer vaak gemeenschappelijke installaties zoals de verwarmingsinstallatie, het productiesysteem voor sanitair warm water, het ventilatiesysteem of een eventuele fotovoltaïsche installatie. Om het EPC-certificaat voor een appartement in Wallonië te kunnen afleveren bij een verkoop of een verhuur is het daarom noodzakelijk dat u een beroep doet op een erkende keurder die het deelrapport voor deze gemeenschappelijke installaties kan opstellen.

Een EPC-certificaat voor een appartementsgebouw zonder deelrapport is in Wallonië niet geldig. Omgekeerd is het voor een appartement dat is uitgerust met een individuele installatie niet nodig om een deelrapport in te dienen.

Sinds 1 juni 2011 is de syndicus van uw gebouw verplicht u een kopie van dit rapport te bezorgen. We zullen u om een kopie of het nummer van het deelrapport vragen om het EPC-certificaat op te stellen.

Een deelrapport is uitsluitend van toepassing in Wallonië en dus niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Vlaanderen.

Wetgeving Wallonië

17 APRIL 2008.
Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de berekeningsmethode en de eisen, de goedkeuringen en de sancties op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen.

https://emis.vito.be/nl/actuele_wetgeving/17-april-2008-besluit-van-de-waalse-regering-tot-vaststelling-van-de

28 NOVEMBER 2013.
Decreet betreffende de energieprestaties van gebouwen

https://emis.vito.be/nl/actuele_wetgeving/28-november-2013-decreet-betreffende-de-energieprestatie-van-gebouwen

15 MEI 2014.
Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen

https://emis.vito.be/sites/emis/files/legislation/1332/2014//sb300714-2.pdf

18 DECEMBER 2014.
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen

https://emis.vito.be/nl/actuele_wetgeving/18-december-2014-besluit-van-de-waalse-regering-tot-wijziging-van-het-besluit-van

23 DECEMBER 2014.
Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van artikel 48 van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen

https://www.etaamb.be/nl/besluit-van-de-waalse-regering-van-23-december-2014_n2015027005.html

19 NOVEMBER 2015.
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen

https://emis.vito.be/nl/actuele_wetgeving/19-november-2015-besluit-van-de-waalse-regering-tot-wijziging-van-het-besluit-van

Handige links

Hoe bereidt u het bezoek van onze energiedeskundige voor?

In de mate van het mogelijke, raden wij u aan om volgende documenten klaar te leggen zodat onze energiedeskundige uw EPC-certificaat sneller, gemakkelijker en correcter kan opstellen. Vergeet niet dat heel wat documenten bijdragen aan de score van uw EPC-certificaat. Ontbrekende documenten kunnen een impact hebben op de energiescore van uw woning.

Wij benadrukken dat deze documenten nuttig, maar niet noodzakelijk zijn voor het opstellen van een EPC-certificaat. Hoe meer documenten u bezit, hoe beter. Ook als er geen bewijsstukken beschikbaar zijn, kan onze Certinergie EPC-keurder zijn EPC-certificaat opstellen. In dat geval rekent de software met aannames voor de isolatiedikte op basis van het bouw- of renovatiejaar van de woning en is de kans groot dat de label minder gunstig zal zijn.

Certinergie raadt u, in het mate van het mogelijk, de volgende bewijsstukken voor te leggen bij het bezoek ter plaatse van onze Certinergie EPC-keurder:

 • plannen opgemaakt door een architect of aannemer
 • EPB-aangiften, zoals het transitieformulier en het EPW-formulier,… die ingediend zijn door de verslaggever in de energieprestatiedatabank na het einde van de werken. (Gegevens uit startverklaringen en voorlopige EPB-aangiften worden niet aanvaard)
 • vroeger afgeleverde geldige energieprestatiecertificaten.
 • een energieprestatiecertificaat opgemaakt voor een andere woning van hetzelfde gebouw dat gelijktijdig werd gebouwd door dezelfde bouwheer en waarvan de gevels er wat de constructie betreft hetzelfde uitzien
 • een energieprestatiecertificaat opgemaakt voor een andere woning deel uitmakend van dezelfde groep gebouwen die gelijktijdig werden gebouwd door dezelfde bouwheer en waarvan de gevels er wat de constructie betreft hetzelfde uitzien
 • een attest ‘bouwen met energie’ met betrekking tot de woning, dat dateert van vóór 2006
 • een aanvaarde aanvraag voor een premie van het Waalse Gewest voor de plaatsing van isolatiemateriaal
 • Alle documenten afgeleverd in het kader van een aanvraag voor belastingvermindering na het uitvoeren van energiebesparende werken (met inbegrip van de gedateerde en ondertekende attesten opgemaakt door de geregistreerde aannemer die de werken heeft uitgevoerd)
 • een volledig dossier met betrekking tot de bouw van het gebouw, met de door de aannemer ondertekende originelen van de documenten die het aannemingscontract vormen (het gaat dan over het aannemingscontract, de plannen, het bijzonder bestek en de samenvattende en beschrijvende opmetingsstaten).
  • Ook de eindspecificatie van de uitvoering van de werken die aantoont in welke mate het contract is nageleefd met betaalde facturen voor het totaalbedrag moet in het dossier zitten.
  • een attest van bepaalde karakteristieken die de thermische prestaties van het gebouw beïnvloeden, ondertekend door de architect-projectleider die de contractuele aannemingsdocumenten heeft gerealiseerd en de bouwplaats controleerde
 • een stedenbouwkundige vergunning (enkel om de datum aan te tonen van de uitvoering van bepaalde werken)
 • de vereffende originele facturen van een geregistreerde aannemer die werken uitvoerde in het gebouw, op voorwaarde dat die werken duidelijk beschreven zijn
 • een fotodossier voor de identificatie van het gebouw, de betreffende muren, de aanwezigheid, het type en eventueel de dikte van het gebruikte isolatiemateriaal of de aanwezigheid van een luchtspouw, of het type van wand
 • de technische documentatie van de daadwerkelijk aanwezige verwarmingsinstallaties
 • de gegevens die vermeld zijn in de groene certificaten om de productie van fotovoltaïsche cellen te bepalen
 • aanwezige identificatieplaten op de verwarmingstoestellen of de toestellen voor de productie van sanitair warm water

Certinergie “Experience”

Certinergie is op dit moment marktleider voor het afleveren van EPC-certificaten in Wallonië. In totaal leverden we al meer dan 30.000 EPC-certificaten af.

Met ons online portaal kan u alles van A tot Z op afstand regelen: bestek, bestelling, planning, afspraak, verslag, betaling, evaluatie, …’Keep It Simple’.

Certinergie is meer dan enkel een EPC-keuringsorganisme, Certinergie is ook een erkend keuringsorganisme voor elektrische en gaskeuringen en een door het Waals Gewest erkende deskundige voor keuringen van stookolietanks.

Bespaar tijd en geld en vraag ons gelijktijdig verschillende keuringen (EPC, elektriciteit, gas, stookolietank) uit te voeren op een bepaald adres.

Prijzen

Uw EPC-certificaat in Wallonië voor de beste prijs.

Wij rekenen geen supplementen aan voor verplaatsingskosten, ontbrekende schema’s of plannen.

Onze prijs is all-in, op voorhand vastgelegd, op voorwaarde dat uw beschrijving van het pand ook klopt met de werkelijkheid.

Wat is er inbegrepen in onze prijs voor een EPC-certificaat?

Onze verplaatsingskosten, de mogelijkheid om de sleutels van uw woning op te halen in een straal van 15 minuten rond de woning, de keuring ter plaatse (tussen 30 min en 1u30), het controleren van de bewijsstukken en technische fiches, maar ook het coderen, modelleren en ingeven van de informatie van de keuring in de Certinergie-software (tussen 1-2 u) en natuurlijk het afleveren van het certificaat.

Hieronder vindt u een overzicht van onze tarieven voor een EPC-certificaat, indien u online bestelt.

Prijs van een EPC voor een studio in Wallonië Prijs BTWi
EPC Studio < 50 m2 120€
Prijs van een EPC voor een appartement in Wallonië
EPC Appartement 51-75 m2 170€
EPC Appartement 76-125 m2 185€
EPC Appartement 126-200 m2 of duplex 225€
EPC Appartement > 201 m2 of triplex 245€
Prijzen van een EPC voor een huis in Wallonië
EPC Huis 1 kamer < 150 m2 225€
EPC Huis 2 kamers 151-200 m2 245€
EPC Huis 3 kamers 201-250 m2 265€
EPC Huis 4 - 5 kamers 251-300 m2 285€
EPC Huis 5 kamers 301-400 m2 305€
EPC Huis/Villa 5 kamers 401-600 m2 345€
EPC Prestigieus vastgoed > 601 m2 Op bestek
EPC-certificaat in WalloniëEPC-certificaat in WalloniëEPC-certificaat in Wallonië
Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL