Stookolietank keuring

Keuring van stookolietanks
Prijs voor stookolietank keuring
stookolietank keuring

De stookolietankkeuring is ontworpen om aan de wetgeving te voldoen en zo bodemverontreiniging te voorkomen.

Ons werk

Certinergie vzw is de leverancier voor uw stookolietankkeuring overal in België.

De stookolietankkeuring moet gebeuren door een erkend technicus. U kunt hiervoor vertrouwen op de experts van Certinergie.

Certinergie garandeert de conformiteit van de keuring van uw stookolietank.

Wij voeren keuringen van stookolietanks uit met een inhoud tot 25.000 liter, of zelfs tot 10.000 liter voor stookolietanks waarvan de dichtheid m.b.v. de druktest is vastgesteld.

Een keuring is verplicht in een aantal gevallen:

Welke keuringen en wanneer?

De regelgeving is gebaseerd volgens het gewest waar de tank geplaatst is:

In Vlaams Gewest.

In Waals Gewest.

In Brussels Gewest.

In het kort, welke zijn de verplichte periodieke stookolietankkeuringen in residentiële woningen:

In Vlaams Gewest

Volgens de wetgeving, moeten alle reservoirs de volgende periodieke keuringen krijgen:

Voor de reservoirs van meer dan 6000 liter, verwijzen we naar de bovenstaande informatie.

Voor reservoir tot max 6000 liter:

 • Voor de ondergrondse reservoirs: alle 5 jaar
 • Voor de bovengrondse reservoirs is er geen verplichte stookolietankkeuring gevraagd. Op voorwaarde dat het reservoir een eerste keuring gekregen heeft en deze conform is.

In Waals Gewest

Volgens de wetgeving moeten alleen de reservoirs met een inhoud groter dan 3000 liter een periodieke keuring krijgen:

 • Elke 3 jaar voor
  • bestaande reservoirs met enkele bescherming
   • enkele wand bovengronds zonder inkuiping
   • enkele wand ondergronds zonder lekdetectie
 • Elke 10 jaar voor
  • de reservoirs met dubbele bescherming :
   • reservoirs met dubbele wand uitgerust met een permanente lekdetectie
   • enkele wand reservoir in een inkuiping geplaats en uitgerust met een permanente lekdetectie(ondergronds)
   • enkele wand reservoir in een dichte inkuiping geplaats (bovengronds)

Nota: de dubbele bescherming is de basisregel voor de reservoirs in het Waals Gewest. Voor een bestaande inrichring (geplaatst/geëxploiteerd voor 29/11/2003) is een afwijking voorzien, de enkele bescherming is toegelaten maar enkel met een periodieke keuring om de 3 jaar.

Hoe ?

Onze technicus informeert bij de klant naar de maximale inhoud van zijn stookolietank(s). (groter of gelijk aan 3000 liter in het Waals Gewest/ groter of gelijk aan 6000 liter in het Vlaams Gewest)

Voor tanks in het Waals Gewest gaat hij na of er een milieuvergunning voor de tank afgegeven is (formulier te downloaden op de webportal http://environnement.wallonie.be/ te overleggen aan de gemeentelijke overheid).

Bij een periodieke controle, controleert onze erkende technicus of de tank in het verleden reeds aan een keuring onderworpen is.

Onze technicus raadpleegt eerst het laatste keuringsrapport.

Op einde van de keuring wordt ook de werking van de brander gecontroleerd. (Als deze gebruikt wordt.)

Keuring van toegankelijke of bovengrondse reservoirs.

Een toegankelijk/bovengrondse reservoir is of in de open lucht of in een binnenruimte geplaatst.

Het reservoir moet rondom toegankelijk zijn. Toegankelijke reservoirs moeten in een inkuiping geplaatst worden of dubbelwandig zijn.

De technicus controleert met het blote oog reservoir, leidingen en toebehoren, zoals het beveiligingssysteem tegen overvulling (alarmfluit, elektronische sonde), filters en niveaumeter.

Er wordt gecontroleerd of de inkuiping in goede staat verkeerd en of de inkuiping het volume van het reservoir kan opvangen.

Er worden enkele proeven gedaan: water en modder bemonstering, controle van het beveiligingssysteem tegen overvulling en controle van het lekdetectiesysteem (indien aanwezig).

Keuring van ontoegankelijke of ondergrondse reservoirs

Wij controleren met het blote oog inspectieput, leidingen en toebehoren, zoals het beveiligingssysteem tegen overvulling (alarmfluit, elektronische sonde), filters en niveaumeter.

Er worden enkele proeven gedaan: water en modder bemonstering, controle van het beveiligingssysteem tegen overvulling en controle van het lekdetectiesysteem (indien aanwezig).

Gedeeltelijk of geheel ondergrondse metalen reservoirs worden op corrosie getest. Men meet de corrosie potentiaal met hulp van een referentie elektrode.

De dichtheid wordt met behulp van de druktest gecontroleerd. Om deze proef te kunnen uitvoeren moet voldoende vloeistof in het reservoir aanwezig zijn. Is dit niet het geval dan wordt de keuring stopgezet. Een conformiteitsattest kunnen wij dan niet afleveren, wij zijn echter wel genoodzaakt vaste voorrijkosten in rekening te brengen.

De dichtheidsproef met behulp van de druktest kan alleen worden uitgevoerd op cilindervormige stookolietanks met een inhoud kleiner of gelijk aan 10000 liter.

Gedurende de test, is het strikt verboden om te roken of vuur te maken in de keuringszone.

Met welk resultaat?

Besluit

Na de keuring brengt onze technicus een rapport uit met het resultaat van de keuring. Hierin staat vermeld of het reservoir aan de regelgeving voldoet.

Het reservoir wordt voorzien van een merkplaatje op de dag van de keuring. Afhankelijk van de uitkomst, is dit merkplaatje groen, oranje of rood:

 • Groen merkplaatje: : Het reservoir mag bijgevuld worden. Dit merkplaatje is maar geldig voor een termijn afhankelijk van het Gewest waar het reservoir is geplaatst. Na deze termijn is een periodieke controle nodig.
  groen merkplaatje stookolietankkeuring
 • Oranje merkplaatje : De dichtheid is in orde maar het reservoir voldoet niet aan de wetgeving. De tank moet binnen de 6 maanden in goede staat worden gebracht. De tank mag in tussentijd nog worden bijgevuld.
  oranje merkplaatje stookolietankkeuring
 • Rood merkplaatje: :De dichtheid is niet in orde. Het is verboden om het reservoir bij te laten vullen. De klant of onze technicus stelt direct de betrokken instanties op de hoogte. Wanneer de vervuiling een ernstige bedreiging voor het milieu vormt, kunt u contact opnemen met de dienst SOS Vervuiling (070 / 23 30 01) voor een probleem in de Waalse gewest of met de gemeentelijke milieudienst voor een probleem in de Vlaamse Gewest.
  rood merkplaatje stookolietankkeuring

Wanneer het reservoir niet in orde wordt gebracht, wordt deze leeg gemaakt, gereinigd en verwijderd. Als verwijdering onmogelijk is wordt het reservoir met zand opgevuld of een ander gelijkwaardig inert materiaal.

Onze ervaring

Certinergie vzw is een erkend keuringsorganisme.

Wij voeren in heel Belgïe stookolietankkeuringen uit en houden daarbij, indien nodig, rekening met uw overige verplichtingen. Wij hebben inmiddels een stevige reputatie en al heel wat ervaring op dit gebied, u kunt bij ons altijd rekenen op professionaliteit en plichtsbesef.

Certinergie is ook een grote speler op het gebied van EPC-certificatie en elektrische keuringen.

Als erkend keuringsorganisme kunnen wij een elektrische keuring en de keuring van uw stookolietank tegen een voordelig tarief combineren.

Een vraag ?

Voor meer praktische informatie kan u onze lijst FAQ raadplegen of ons contacteren, wij helpen u graag verder.

Prijzen

Uw stookolietank keuring aan de beste prijs.

Certinergie is uw garantie voor kwalitatieve service aan de beste prijs.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de prijzen – korting inbegrepen – voor uw stookolietank keuring voor uw woning.

Prijs keuring bovengrondse stookolietank (wallonië/brussel/vlaanderen) 140 € inclusief BTW
Prijs ondergrondse stookolietankkeuring (wallonië/brussel/vlaanderen) 195 € inclusief BTW

Klik hier voor uw eenvoudig aangepaste offerte voor de stookolietankkeuring op basis van uw ligging en uw huis.

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL