Keuring van uw zonnepanelen

Keuring van uw zonnepanelen

Met de elektrische keuring wordt onderzocht of het veilig is om de zonnepanelen op te starten. Het informeert u over de conformiteit van de installatie of de te maken verbeterings- of aanpassingspunten.

De regels met betrekking tot elektrische compliance zijn gegroepeerd in de AREI (Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties) en gelden voor de drie regio’s, namelijk Brussel, Wallonië en Vlaanderen.

De keuring van uw zonnepanelen moet worden uitgevoerd voordat de fotovoltaïsche elektrische installatie in gebruik genomen wordt. De keuring kan ook aangevraagd worden bij het vervangen van de omvormer.

Na de keuring van uw zonnepanelen ontvangt u een keuringsverslag

Wanneer ?

De elektrische aansturing van de fotovoltaïsche panelen moet uitgevoerd worden voordat de zonnepanelen in gebruik genomen worden. Certinergie, een erkende keurder organisatie, voert uw keuring uit op uw elektrische installatie van zonnepanelen.

Hoe kan je ons bezoek voorbereiden?

Om de elektriciteitskeuring vlot te laten verlopen tref je best de nodige voorbereidingen :

 • Het voorleggen van de ééndraads- en situatieschema’s
 • Referenties en technische kenmerken van de geïnstalleerde apparatuur
 • Het document van de fabrikant van de elektrische omvormer dat bevestigt dat het automatische ontkoppeling is vooringesteld en voldoet aan de regelgeving gedefinieerd in artikel 235 van de AREI
 • De handleiding van uw fotovoltaïsche systeem
 • De toegelichte veiligheidsinstructies bij het gebruik en het werken op de installatie van uw zonnepanelen

Let op: als uw elektrische installatie verouderd is en u niet kunt aantonen dat deze sinds minder dan 25 jaar is gecontroleerd, moet uw elektrische installatie worden gekeurd. Certinergie kan dit..

Indien wij inbreuken tijdens ons bezoek zouden merken, worden deze in een lijst opgenomen in ons keuringsverslag. De nodige werken dienen dan zo snel mogelijk te worden uitgevoerd om gevaar voor mensen en vastgoed te voorkomen. Een aanvullend bezoek moet binnen maximaal één jaar worden uitgevoerd door dezelfde erkende instantie.

Hoe?

Een omvormer zet de gelijkstroom van de zonnepanelen om naar wisselstroom. Vandaar het belang van een keuring om er zeker van te zijn dat deze correct zijn geïnstalleerd.

Certinergie, een erkende keurder organisatie, controleert bij elke keuring van uw zonnepanelen (niet uitputtend) de volgende punten

 • Nagaan van elektrische schema's en plannen
 • Controleren van de nominale stromen van de differentiëlen. Bestaat er minstens één differentieel van het type A aan het begin van de fotovoltaïsche installatie
 • Bescherming bij (on)rechtstreekse aanraking, bescherming tegen overbelasting, aarding van het montageframe en de zonnepanelen, ...
 • Secties interne bedrading van de schakelborden
 • Het aantal, type, serienummer, maximale wisselstroom (AC) capaciteit van de geïnstalleerde omvormers.
 • Het schema en het positieplan van de uitbreiding
 • Extra equipotentiaalverbindingen die moeten worden toegevoegd aan de metalen structuur van de borden
 • De dispersie weerstandswaarde van de aardingsweerstand
 • Controle van het automatische uitklinkmechanisme bij gebrek aan spanning (< 5 seconden)
 • De aanwezigheid van een groenestroomteller indien van toepassing.

Wetgeving

De keuring van nieuwe zonnepaneelinstallaties wordt geregeld door de AREI (Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties). Vanaf 1 juni 2020 treedt er een nieuw AREI. Meer info hier

De keuring van zonnepanelen wordt ook geregeld door het Waals Gewest in het kader van het behalen van groencertificaten.

Op de Synergrid-website vindt u ook de eisen van de netbeheerders voor dit type installatie.

Let op dat de plaatsing van zonnepanelen de bestaande elektrische installatie kan beïnvloeden.

Waarom Certinergie?

Certinergie Bvba is sinds september 2013 een door de FOD Economie erkende keuring organisatie. Het is onze taak om allerlei type elektrische installaties te keuren.

Certinergie Bvba is sinds januari 2016 geaccrediteerd onder het nummer 563-INSP door de Belgische accreditatieinstelling BELAC, afhankelijk van de FOD Economie, KMO's, Middenstanden en Energie, Directoraat-generaal Kwaliteit en Veiligheid voor naleving van de ISO-norm 17020.

Deze accreditatie heeft met name betrekking op de vaardigheid van onze interne opgeleide agenten en op ons besturingssysteem.

Het is de erkenning van een garantie van hoger kwaliteit voor al onze klanten aan wie we altijd de beste service willen verlenen.

Certinergie is een jong bedrijf, maar heeft al een gedegen ervaring in elektrische keuring. Ons doel is om de benchmark te worden op het gebied van elektrische keuringen. Ons team bestaande uit de beste, toegewijde en dynamische experts staat altijd voor u klaar om u te adviseren.

U mag rekenen op een kwalitatieve elektrische keuring binnen de kortste tijden tegen en de beste prijs gegarandeerd!

Bovendien zijn al onze keurders uitgerust van een elektronische tablet via welk uw verslag wordt opgesteld. Dit keuringsverslag kan u zodanig verzonden worden,

Ons aanbod

Dankzij ons team van professionals bieden wij een snelle kwaliteitsservice tegen de beste prijs.

De elektrische keuring gebeurt via de Bvba Certinergie.

Simuleer snel u bestek online door hier te klikken.

Wij zorgen voor uw wettelijke keuring verplichtingen en zorgen voor uw veiligheid.

Prijs voor elektrische keuring

Uw zonnepaneelkeuring tegen de beste prijs.

Certinergie is de garantie voor het verkrijgen van kwalitatieve dienstverlening tegen de beste prijs.

Hieronder vindt u enkele prijsvoorbeelden voor de elektrische keuring van uw fotovoltaïsche panelen

Fotovoltaïsche panelen keuring prijs (met korting) 140 € incl. BTW

Maak eenvoudig uw aangepaste offerte op basis van uw regio en uw huis

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL