EPC Brussel

EPC-certificaat in Brussel

Hieronder vindt u de kenmerken waar een EPC-certificaat in Brussel aan moet voldoen.

Wanneer is een EPC-certificaat in Brussel verplicht?

Hier volgt de exacte lijst, bepaald door de wet, voor het Brusselse gewest

 • Verkoop: zuivere verkoop, verkoop binnen de familie, verkoop onder voorbehoud vruchtgebruik, verkoop van een vruchtgebruik, openbare vrijwillige of onvrijwillige veiling, onteigening, uitwisseling, oppervlak, erfpacht
  Uitzonderingen: schenking, overdracht naar maatschappij, verdeling, overdracht van onverdeelde rechten, huwelijkscontract, hypotheek, erfdienstbaarheid
 • Verhuur: huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats, huurovereenkomst voor het leven, oppervlak, onroerende leasing, erfpacht
  Uitzondering: verpachting, bezetting ter bede
 • Soort woningen: eengezinswoning, appartement, flatgebouw, studentenkamer, meergezinswoning, gebouw met gemengde woon/werk bestemming, chalet, vakantiewoning, onbewoonbaar ongezond gebouw, te renoveren gebouw, gebouw met ernstige schade, gebouw met monumentenstatus, openbaar gebouw, nieuwbouw.
  Uitzonderingen: gemene delen in mede-eigendom, woonwagen (zonder bevestiging aan de grond), tent, woonboot, ruïnes, ruwbouw, kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen, ziekenhuis, horeca gelegenheden, industrie gebouwen, atelier, landbouwbedrijfsgebouw, religieuze instellingen, gebouwen zonder verwarming.

Geldigheidsduur certificaat in Brussel

De maximale geldigheidsduur van een EPC-certificaat in Brussel is 10 jaar.

Niet-residentieel/tertiair

Tot op heden moeten ook kantoren in het Brussels Gewest van meer dan 500 m2 verplicht een EPC laten opmaken.

De deskundigen van Certinergie zijn eveneens bevoegd om EPC certificaten voor kantoren op te stellen.

Voor een offerte op maat belt u 0800 82 171 of stuurt u een mail naar info@certinergie.be

EPC Brussel

Bereid ons bezoek voor

Hoe meer documenten u kan voorleggen, hoe meer het EPC attest een reflectie van de werkelijkheid is en de score positief beïnvloedt. Geen documenten bij de hand? Geen nood! Elke deskundige beschikt over de nodige kennis en ervaring om een nauwkeurige en gedetailleerde controle uit te voeren.

Wij willen benadrukken dat deze documenten nuttig maar niet verplicht zijn voor het opmaken van uw EPC-certificaat in Brussel. Hoe meer documenten u kan aanleveren, hoe beter.

Opgelet in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

In het Brussel Gewest is toegang tot de gedeelde technische ruimtes noodzakelijk (voor bestaande appartementen waarvan de verwarmingsinstallatie gemeenschappelijk is) om het EPC-certificaat op te kunnen maken. Wij vragen u tijdig contact op te nemen met uw syndicus, conciërge of vastgoedkantoor zodat onze deskundige toegang heeft tot deze verwarmingsinstallatie.

Lijst met documenten die bruikbaar zijn voor de opmaak van het EPC-certificaat in Brussel

 • De bouwplannen van de woning (indien u deze niet meer bezit kan u deze bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente waar uw woning ligt opvragen, let op, dit kan een paar dagen in beslag nemen)
 • Aanvraagdossiers en goedgekeurde subsidieaanvragen voor milieuvriendelijke bouwmaatregelen
 • Verwarmingsaudits die uitgevoerd zijn door een erkende technicus
 • Een bewijs van ingebruikneming van het verwarmingssysteem
 • Het bouwkundig rapport of het rapport van de vorderingen in de bouw
 • Het postinterventiedossier
 • Om de veiligheid en de gezondheid bij het uitvoeren van eventuele latere werkzaamheden aan een bouwwerk te vergroten, verplicht het koninklijk besluit van 25 januari 2001 de eigenaar om een postinterventiedossier te laten opmaken. Hierin worden de werkzaamheden die sinds 2001 verricht zijn beschreven.
 • De ontwerpspecificaties van de aannemer
 • Technische documentatie van producten en/of geïnstalleerde systemen. Maar ook technische informatie van websites van fabrikanten met specifieke productinformatie als door vaststellingen of bewijsstukken aangetoond kan worden dat het product in de woning goed geplaatst is of goed in gebruik is genomen.
 • Een fotodossier (bijvoorbeeld voor de isolatie van de wanden, een representatieve foto die tijdens de werkzaamheden genomen is)
 • De EPC-verklaring
  In dit formulier worden de maatregelen beschreven die genomen zijn om aan de eisen van de EPC-reglementering te voldoen. De EPC-verklaring bestaat niet voor bouwwerkzaamheden waarvoor een stedenbouwkundige vergunning voor 2 juli 2008 nodig was.

Let op: deze lijst is enkel van toepassing voor het opmaken van energieprestatiecertificaten in het Brussels Gewest. Indien uw woning in een ander gewest gelegen is, zullen andere regelgevingen van toepassing zijn.

Indien onze energiedeskundige niet met het blote oog of met behulp van bovenstaande documenten de energetische kenmerken van uw woning kan bepalen tijdens zijn bezoek, moet hij noodgedwongen gebruik maken van de voorgeprogrammeerde waarden in de EPC-software. Het spreekt voor zich dat deze waarden nadelig uitpakken voor de uiteindelijke score van uw EPC-certificaat.

Adverteren en sancties Brussel

Advertereren

Om een potentiële koper of huurder in de gelegenheid te stellen om verschillende woningen met elkaar te vergelijken, dient de eigenaar of zijn vertegenwoordiger op het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden:

 • In elke advertentie (advertenties, affiches, internet, ...) de energetische klasse (van A tot G) en de jaarlijkse CO2-uitstoot op het EPC-certificaat duidelijk aan te geven.
 • Op aanvraag een kopie van het EPC-certificaat aan de potentiële koper of huurder te overleggen.
 • Ervoor zorgen dat alle aan het EPC-certificaat gerelateerde informatie opgenomen wordt in de verkoopakte/ huurovereenkomst.

Sancties

Het ontbreken van een EPC-certificaat of het niet naleven van bovenstaande advertentieverplichtingen kan de eigenaar op een gevangenisstraf van 8 dagen tot 12 maanden komen te staan en/of een geldboete van € 25 tot 25.000€

Wetgeving EPC Brussel

De richtlijnen:

De ordonnanties:

De uitvoeringsbesluiten:

Handige links

Certinergie “Experience” voor het Brussels Gewest

Certinergie is een team van een honderdtal medewerkers, van wie een deel EPC-keurders voor Brussel.

Er is altijd een Certinergie EPC-keurder bij u in de buurt. Neem gerust contact op via het gratis nummer 0800 82 171

Certinergie is op dit moment marktleider voor het afleveren van EPC-certificaten in Brussel. In totaal leverden we al meer dan duizenden EPC-certificaten af.

Met ons online portaal kan u alles van A tot Z op afstand regelen: bestek, bestelling, planning, afspraak, verslag, betaling, evaluatie, …’Keep It Simple’.

Certinergie is meer dan enkel een EPC-keuringsorganisme, Certinergie is ook een erkend keuringsorganisme voor elektrische en gaskeuringen en een door het Brussels Gewest erkende deskundige voor keuringen van stookolietanks.

Bespaar tijd en geld en vraag ons gelijktijdig verschillende keuringen (EPC, elektriciteit, gas, stookolietank) uit te voeren op een bepaald adres.

Prijzen

Uw EPC-certificaat aan de beste prijs.

Certinergie is uw garantie voor service met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de prijzen – korting inbegrepen – voor uw EPC-certificaat.

Klik hier en ontdek snel hoeveel u bespaart

Prijs EPC-certificaat voor een studio in Brussel 110 € inclusief BTW*
Prijs EPC-certificaat voor een woning met 2 kamers in Brussel 200 € inclusief BTW*
* * Inclusief Korting

Voor uw offerte op maat volgens uw regio en uw woning.

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL