EPC vlaanderen: Een eigen afsluitbare toegang voor wooneenheden

Nieuw EPC inspectieprotocol vanaf 1 juni 2020

Nieuw EPC inspectieprotocol vanaf 1 juni 2020

Bij sommige situaties kon een EPC keuring niet opgemaakt worden in de energieprestatiedatabank omdat de wooneenheid niet als aparte eenheid in het gebouwenregister beschikbaar was. Daardoor bleven er tal EPC keuringen geblokkeerd. De Certinergie keurders deden hiervoor de nodige stappen om deze dossiers te deblokkeren via een aparte aanvraag bij het VEA. De definitie van een wooneenheid bij het VEA werd dus afgestemd op de definitie die het gebouwenregister hanteert. De definitie van een wooneenheid volgens het huidige EPC inspectieprotocol: Een wooneenheid is elke eenheid in een gebouw die over de nodige woonvoorzieningen beschikt om autonoom te kunnen functioneren, zoals

  • een woonruimte,
  • eigen toilet,
  • eigen bad of douche,
  • eigen keuken of kitchenette.

Deze definitie werd nu aangevuld met de volgende voorwaarde: Een wooneenheid moet beschikken over

  • een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte.

Tal van de geblokkeerde EPC keuringen kunnen nu opgemaakt worden omdat er nu namelijk sprake is van slechts één eenheid in het gebouw. Naar aanleiding van de definitiewijziging werd een nieuwe versie van het EPC inspectieprotocol gepubliceerd op 18/05/2020.
Het nieuwe inspectieprotocol gaat van kracht op 1 juni 2020.

Wat met bestaande geldige EPC keuringen?

Bestaande ingediende EPC’s die nog steeds geldig zijn, hoeven niet aangepast te worden en blijven geldig gedurende de geldigheidstermijn van de EPC Keuring.

EPC-Pedia: De EPC-pedia (rubriek toepassingsgebied) werd ook aangevuld met een aantal voorbeelden die de nieuwe definitie van ‘wooneenheid’ verduidelijken en illustreren wat precies bedoeld wordt met een ‘eigen afsluitbare toegang’.

Gebouwen met meerdere bestemmingen.

Er werd door het VEA ook een stappenplan uitgewerkt waarmee er kan bepaald worden wanneer welke EPC’s opgemaakt moeten worden bij gebouwen met zowel een woongedeelte als een (klein) niet-residentieel deel.

Lees verder nieuwsbrief via de website van de energiedeskundige type A

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL