Info AREI

Note importante reçue du SPF Economie concernant les contrôles éléctriques.

Vanaf 1 juni 2020 moeten elektrische installaties of ingrijpende aanpassingen/uitbreidingen uitgevoerd worden volgens de nieuwe AREI-regels. Maar hoe zit het dan met installaties waarvan het ontwerp en de implementatie vóór 1 juni 2020 zijn begonnen, maar na die datum worden voltooid en gecontroleerd?

Er is een overgangsperiode van 2 jaar, gedurende de welke deze installaties, indien er een aanvraag is gebeurd, kunnen genieten van de uitzonderlijke toepassing van deel 8 van de nieuwe AREI tijdens de keuring, deze biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen af ​​te wijken van de nieuwe AREI.

Na 1 juni 2022 moeten alle nieuwe elektrische installaties of belangrijke wijzigingen/uitbreidingen voldoen aan de nieuwe AREI, zonder dat deel 8 met betrekking tot bestaande installaties van toepassing is.

Het is de aanvrager van de keuring die tijdens deze overgangsperiode kiest voor een keuring met of zonder toepassing van deel 8. Indien de werkzaamheden starten op 1 juni 2020 of later, dient de oplevering keuring te worden uitgevoerd zonder rekening te mogen houden van Artikel 8 van de nieuwe AREI. En als de werken beginnen voor 1 juni 2020, kan de oplevering worden uitgevoerd door het al dan niet toepassen van deel 8 van het desbetreffende boek van de nieuwe AREI.

De aanvrager van de keuring dient in het elektrische installatiedossier een document op te nemen waaruit de relevantie van de gekozen datum voor aanvang van de werkzaamheden blijkt. Dit dossier zal ook de mening bevatten van de IDPB (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming), de CPBW (Comité voor Preventie en bescherming op het werk) en de veiligheidscoördinator voor het ontwerp van het gebouw, in uitvoering van de Code over welzijn op het werk. De installatiemanager en/of de klant moet dit document ondertekenen.

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL