Stookolietank keuring (Wallonië)

Stookolietank keuring (Wallonië)

Een stookolietank met een inhoud van meer dan 3000 liter moeten in Wallonië verplicht gekeurd worden. Voor een inhoud van minder dan 3000 liter raden wij u aan om periodiek controles te laten uitvoeren (al is dit niet wettelijk verplicht).

Wij voeren keuringen van stookolietanks uit met een inhoud tot 25.000 liter, of zelfs tot 10.000 liter voor stookolietanks waarvan de dichtheid m.b.v. de druktest is vastgesteld.

Onze technicus informeert bij de klant of de (totale) inhoud van zijn stookolietank(s) gelijk is aan of groter is dan 3000 liter. Wanneer dit zo is, gaat hij na of er een milieuvergunning voor de tank afgegeven is (formulier te downloaden op de webportal http://environnement.wallonie.be/ te overleggen aan de gemeentelijke overheid).

Bij een periodieke controle, controleert onze erkende technicus of de tank in het verleden reeds aan een keuring onderworpen is.

Reservoirs met een inhoud van 3000 liter die na 29/11/2003 geplaatst zijn moeten aan het principe van dubbele bescherming voldoen, dit houdt in dat het reservoir ingekuipt moet zijn of over een dubbele wand moet beschikken of beiden.

Enkelwandige reservoirs worden om de 3 jaar gekeurd, dubbelwandige reservoirs om de 10 jaar. Wanneer niet duidelijk is of het reservoir enkelwandig of dubbelwandig is of wanneer men niet weet wanneer het reservoir geplaatst is, worden om de 3 jaar controles uitgevoerd.

Oude enkelwandige reservoirs die ondergronds of in een groeve (die nadien terug gedicht is) zijn geplaatst en die over een lekdetectiesysteem beschikken worden om de 10 jaar aan een dichtheidsproef onderworpen, tien tot vijftien jaar oude ondergrondse reservoirs; om de 5 jaar, twintig tot dertig jaar oude ondergrondse reservoirs; om de 3 jaar voor meer dan dertig jaar oude ondergrondse reservoirs.

Keuring van toegankelijke reservoirs

Een toegankelijk reservoir is of in de open lucht of in een binnenruimte geplaatst. Het reservoir moet rondom toegankelijk zijn. Toegankelijke reservoirs moeten in een ondoordringbare inkuiping geplaatst worden of dubbelwandig zijn./p>

Wij raadplegen eerst het laatste keuringsrapport. Als de installatie werkt, moet de brander gestart en gecontroleerd worden of deze het goed doet.

Wij controleren met het blote oog reservoir, leidingen en toebehoren zoals het beveiligingssysteem tegen overvulling (alarmfluit, elektronische sonde), filters en niveaumeter.

Er wordt gecontroleerd of de inkuiping in goede staat verkeerd en of de inkuiping ruimte biedt aan het hele reservoir.

Er worden enkele proeven gedaan: water en modder bemonstering, controle van het beveiligingssysteem tegen overvulling en controle van het lekdetectiesysteem (indien aanwezig).

Keuring van ontoegankelijke reservoirs

Wij raadplegen eerst het laatste keuringsrapport. Als de installatie werkt, moet de brander gestart en gecontroleerd worden of deze het goed doet.

Wij controleren met het blote oog inspectieput, leidingen en toebehoren zoals het beveiligingssysteem tegen overvulling (alarmfluit, elektronische sonde), filters en niveaumeter.

Er worden enkele proeven gedaan: water en modder bemonstering, controle van het beveiligingssysteem tegen overvulling en controle van het lekdetectiesysteem (indien aanwezig).

Gedeeltelijk of geheel ondergrondse metalen reservoirs worden op corrosie getest.

De dichtheid wordt met behulp van de druktest gecontroleerd. Om deze proef te kunnen uitvoeren moet voldoende vloeistof in het reservoir aanwezig zijn. Is dit niet het geval dan wordt de keuring stopgezet. Een conformiteitsattest kunnen wij dan niet afleveren, wij zijn echter wel genoodzaakt vaste voorrijkosten in rekening te brengen.

Het is strikt verboden om te roken of vuur aan te maken in de keuringszone en dicht bij de uitlaatdampen.

De dichtheidsproef met behulp van de druktest kan alleen op cilindervormige stookolietanks met een inhoud gelijk aan of van minder dan 10000 liter uitgevoerd worden.

Gedeeltelijk of geheel ondergrondse metalen reservoirs worden op corrosie getest.

De dichtheid wordt met behulp van de druktest gecontroleerd. Om deze proef te kunnen uitvoeren moet voldoende vloeistof in het reservoir aanwezig zijn. Is dit niet het geval dan wordt de keuring stopgezet. Een conformiteitsattest kunnen wij dan niet afleveren, wij zijn echter wel genoodzaakt vaste voorrijkosten in rekening te brengen.

Het is strikt verboden om te roken of vuur aan te maken in de keuringszone en dicht bij de uitlaatdampen.

De dichtheidsproef met behulp van de druktest kan alleen op cilindervormige stookolietanks met een inhoud gelijk aan of van minder dan 10000 liter uitgevoerd worden.

Met welk resultaat?

Na de keuring brengt onze technicus een rapport uit waar de uitkomst van de proef in staat en vermeld wordt of het reservoir aan de regelgeving voldoet. Het reservoir wordt voorzien van een kenplaatje op de dag zelf van de keuring.

Afhankelijk van de uitkomst, is dit kenplaatje groen, oranje of rood:

  • Groen kenplaatje: Het reservoir mag bijgevuld worden. Dit kenplaatje is 3 tot 10 jaar geldig. Na deze termijn is periodieke controle nodig.
  • Oranje kenplaatje: de dichtheid is in orde maar het reservoir voldoet niet aan de regelgeving. De tank moet binnen 6 maanden in goede staat worden gebracht. De tank mag nog worden bijgevuld gedurende deze overgangsperiode van maximaal 6 maanden.
  • Rood kenplaatje: : De dichtheid is niet in orde. Het is verboden om het reservoir bij te laten vullen. Onze technicus stelt direct de betrokken instanties op de hoogte

Wanneer de vervuiling een ernstige bedreiging voor het milieu vormt, kunt u contact opnemen met de dienst SOS Vervuiling (070 23 30 01)

Wanneer het reservoir niet in orde wordt gebracht, wordt deze leeg gemaakt, gereinigd en verwijderd. Als verwijdering onmogelijk is wordt het reservoir met zand opgevuld of een ander gelijkwaardig inert materiaal.

Onze ervaring

Certinergie vzw is een erkend keuringsorganisme. Wij voeren in heel Wallonië stookoliekeuringen uit en houden daarbij, indien nodig, rekening met uw overige verplichtingen. Wij hebben inmiddels een stevige reputatie en al heel wat ervaring op dit gebied, u kunt bij ons altijd rekenen op professionaliteit en plichtsbesef.

Certinergie is ook een grote speler op het gebied van EPC-certificatie en elektrische keuringen. Als erkend keuringsorganisme kunnen wij een elektrische keuring en de keuring van uw stookolietank tegen een voordelig tarief combineren

Prijzen

Uw stookolietank keuring in Wallonië aan de beste prijs.
Certinergie is uw garantie voor kwalitatieve service aan de beste prijs. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de prijzen – korting inbegrepen – voor uw stookolietank keuring voor uw woning in Wallonië.

Klik hier en ontdek snel hoeveel u bespaart.

Prijs keuring bovengrondse stookolietank 150 € inclusief BTW
Prijs keuring ondergrondse stookolietank 200 € inclusief BTW

Klik hier voor uw eenvoudig aangepaste offerte op basis van uw omgeving en uw huis.

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL