24/03/21 News Covid : We blijven u veilig bedienen Meer info

EPC

Wanneer komt de energiedeskundige langs ?

Onze energiedeskundige komt bij u langs op een met u afgesproken tijdstip. Wij zorgen altijd dat deze afspraak u zo goed mogelijk uitkomt. Meestal vinden de bezoeken plaats op doordeweekse dagen tussen 8u30 en 17.00.

Mocht er vertraging of vervroeging zijn dan houden wij u uiteraard op de hoogte

Moet ik aanwezig zijn tijdens de keuring ?

Nee, dat is niet nodig. U kunt ons uw sleutels achterlaten zodat wij de keuring kunnen uitvoeren. In dit geval dient u ons goed te laten weten of u wel of niet over aannemelijke bewijslast beschikt. Welke documenten daarvoor in aanmerking komen, vindt u in ons document ‘Bereid uw EPC bezoek voor’ dat u helemaal onderaan deze pagina kunt downloaden. Indien u extra vragen heeft, kunt u deze in het geval van afwezigheid samen met deze documenten ook achterlaten voor de inspecteur.

Ontvang ik het EPC-certificaat onmiddellijk ter plaatse?

Nee, na invoering van de gegevens in ons softwareprogramma duurt het 24 tot 48 uur na ons bezoek voordat het EPC-certificaat opgemaakt is. U kunt over het EPC-certificaat beschikken zodra de factuur betaald is.

Moet ik de energiedeskundige ter plaatse onmiddellijk betalen?

Nee, u kunt op een later tijdstip de factuur in orde maken. Let op: het originele EPC-certificaat wordt u pas toegestuurd als de betaling verwerkt is.

Binnen hoeveel dagen kan er normaal gesproken een afspraak worden gemaakt?

Reken op 1 tot 5 werkdagen.

Hoe lang is een EPC-certificaat geldig?

Het EPC-certificaat blijft voor heel België 10 jaar geldig. Als bij een nieuwe verkoop of verhuur uw EPC nog geldig is, hoeft er geen nieuw certificaat te worden opgesteld. Indien de woning intussen energiezuiniger werd, kunt u wel een nieuw EPC laten opstellen.

Wat als de eigenaar niet weet of er van zijn woning al een EPC is?

In dit geval kan de eigenaar dit navragen bij het Vlaams Energieagentschap. Hij moet dan wel bewijzen dat hij de eigenaar van de woning is. Achteraf bezorgt het Vlaams Energieagentschap hem dan een kopie van het EPC-certificaat zonder de handtekening van de energiedeskundige. De eigenaar komt zo te weten wie de deskundige was die het EPC-certificaat heeft opgemaakt en kan dan bij hem een ondertekend duplicaat aanvragen.

Mag een energiedeskundige uit een ander gewest (Brussel, Wallonië,...) of uit het buitenland mijn EPC-certificaat opmaken?

Neen, de energiedeskundige moet de opleiding tot energiedeskundige type A uit Vlaanderen gevolgd hebben. Om EPC's te kunnen opmaken, moet de energiedeskundige ook beschikken over een token of elektronische identiteitskaart.

Indien u meer informatie wenst over de regelgeving rond EPC in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunt u terecht bij Leefmilieu Brussel.

Indien u graag meer informatie wenst over de regelgeving rond EPC en EPB in het Waalse gewest kunt u terecht op de website van Energie Wallonie.

Mogen de kosten voor het opmaken van een EPC worden doorgerekend aan de huurder?

Hier zijn geen wettelijke regels voor. Het is aan de partijen om hier afspraken over te maken.

Controleert de overheid op het EPC?

Ja, het Vlaams Energieagentschap (VEA) controleert via steekproeven of het EPC-certificaat aanwezig is en of het correct is opgemaakt.

Wanneer er geen EPC-certificaat aanwezig is, zal de eigenaar een brief ontvangen met een uitnodiging tot een hoorzitting. Daar krijgt hij de mogelijkheid om het ontbreken toe te lichten. Na de hoorzitting overlegt de jury over de eventuele boete. Als blijkt dat het EPC-certificaat niet correct is opgemaakt, kan het Vlaams Energieagentschap (VEA) de energiedeskundige een boete opleggen. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) kan EPC-certificaten ook intrekken.

Wat zijn de boetes bij het ontbreken van een EPC-certificaat?

 • In Vlaanderen:
  De geldboetes kunnen oplopen van € 500 tot € 5000.
 • In Brussel:
  De geldboetes kunnen oplopen van € 62.50 tot €625, wanneer in de advertentie de energetische klasse en de CO2-uitstoot niet worden vermeld, en van 655€ tot 62500€ wanneer het EPC niet overgedragen wordt of niet in het voorlopig koopcontract is opgenomen.
 • In Wallonië:
  De geldboetes kunnen oplopen van € 250 tot €50.000, afhankelijk van het volume van alle kamers en ruimtes van het gebouw. Naast deze boete dient alsnog een EPC-certificaat (met bijgaande kosten) opgemaakt te worden.

Als ik een boete gekregen heb, moet ik dan nog een EPC laten opmaken?

Ja. Nadat u de boete heeft betaald, bent u niet automatisch in orde. De boete is geen kwijtschelding. U dient dus alsnog een nieuw EPC-certificaat te laten opmaken. Indien de woning nog steeds te koop of te huur aangeboden is, kunt u zelfs een tweede boete krijgen bij een volgende controle. Het doel van het EPC-certificaat is om kandidaat-kopers of huurders goed te informeren over de energiezuinigheid van het huis.

Ik zet mijn woning in de verkoop. Wat moet ik doen?

Bij verkoop van uw woning, moet u een EPC-keuring laten uitvoeren.

De wet beoogt kopers van woningen van zoveel mogelijk informatie te voorzien. Zo dient de eigenaar bij verkoop al in het bezit te zijn van het energetisch certificaat. U dient het EPC-certificaat dus te hebben voordat u de woning te koop aanbiedt.

Het origineel zal door de notaris opgeëist worden en overlegd worden op het moment van de akte overdracht.

Ik wil mijn woning verhuren. Wat moet ik doen?

U dient de huurder een kopie van de EPC-keuring te overhandigen. Dat is verplicht sinds 1 juni 2011.

Welke instanties mogen EPC certificaten opmaken?

Enkel EPC-certificeerders die erkend zijn door de regio waar zij hun werk uitoefenen zijn bevoegd om een EPC-certificaat af te leveren. Certinergie bestaat uit een team van erkende certificeerders die bevoegd zijn voor het opstellen van EPC certificaten in Wallonië, Brussel en Vlaanderen.

Hoe verloopt de opmaak van een energieprestatiecertificaat ?

De verkoper of eigenaar neemt contact met ons op om een afspraak te maken. Wij komen langs op een tijdstip dat het u past. Meestal is dat tussen 8.30 en 17 u.

Onze erkende energiedeskundigen inspecteren de hele woning. Dit duurt ongeveer 1 uur voor een huis en 30 minuten voor een appartement. Zij bestuderen de planning (indien aanwezig), doen de verschillende metingen, controleren het glas en de isolaties etc. om een energieprestatiecertificaat te kunnen opstellen volgens het opgestelde regioprotocol. Na de EPC-keuring worden de verzamelde gegevens in de Certificatiesoftware ingevoerd om de score te berekenen en het EPC-certificaat op te maken.

Welke documenten moet ik de energiedeskundige ter beschikking stellen?

Deze informatie is te vinden op de pagina van de betreffende regio :

Is het EPC dat bij de verkoop of verhuur van een bestaande woning afgeleverd wordt hetzelfde als het EPC dat opgemaakt wordt bij nieuwbouw?

Nee, het EPC-certificaat bij nieuwbouw is een ander type certificaat en wordt sinds 2006 voor nieuwe woningen door de overheid verplicht gesteld. Dit EPC-certificaat houdt rekening met andere gegevens dan het EPC-certificaat bij verkoop of verhuur van een bestaande woning.

Een EPC-certificaat voor nieuwbouw kunt u wel gebruiken wanneer u uw woning later wil verkopen of verhuren (binnen de geldigheidstermijn van 10 jaar).

Ik heb nog een PAE energie-audit, moet ik alsnog een EPC certificaat laten opmaken?

Ja, dit is verplicht bij verkoop. De PAE energie-audit is sinds de laatste wetswijziging niet meer voldoende.

Wat is de kostprijs van een EPC-certificaat?

De prijs van een EPC-certificaat hangt van de oppervlakte en het volume van de woning af. Hoe groter de woning, hoe duurder het EPC-certificaat. Certinergie hanteert vaste prijzen die aan de hand van uw beschrijving van het gebouw vastgesteld worden. U komt nooit voor nare verrassingen te staan als de beschrijving klopt. Al onze prijzen zijn all-in prijzen. We rekenen dus geen supplementen aan voor btw of verplaatsingskosten, enz.

Klik hier om uw prijs te berekenen.

EPC - Veelgestelde vragen: Is het EPC-certificaat enkel in Vlaanderen verplicht?

Nee, het certificaat is in de 3 regio’s verplicht die hierover ieder een eigen regelgeving op nahouden. Zie onze pagina’s EPC-certificaat.

Zijn er ook uitzonderingen?

Ja. U hoeft geen EPC-certificaat te laten opstellen voor:

 • een serviceflat of noodwoning met een dagprijs en zonder huurovereenkomst
 • verkoop van een onbewoonbaar verklaarde woning
 • verkoop of verhuur van woningen waar geen verwarming aanwezig is
 • verkoop of verhuur van woonboten
 • verkoop van een deel van de eigendom (bv. door één van de partners bij een echtscheiding)
 • verhuur van een vakantiewoning met een huurovereenkomst voor minder dan 2 maanden. OPGELET: Dit is wel nodig bij een periode van meer dan 2 maanden en wanneer de vakantiewoning de hoofdverblijfplaats is van de huurder.

Kan ik de kostprijs van het EPC van mijn belastingen aftrekken ?

Nee, u kunt de kostprijs van een EPC-certificaat niet inbrengen in uw belastingaangifte.

Hoe zit het in het geval van een overdracht van een appartement van een grootmoeder naar haar kleinzoon voor nieuwbouw uit 1996 ?

Volgens de huidige wetgeving (2016) is het laten opmaken van een EPC-certificaat in het geval van overdracht van onverdeelde rechten niet verplicht.

Moet een nieuw EPC-certificaat voor een lopend huurcontract worden opgesteld?

Het EPC-certificaat is alleen verplicht voor nieuwe huurovereenkomsten. In het huurcontract moet de EPC-score vermeld staan.

Moet voor Vlaanderen in het geval van een schenking een EPC-certificaat worden opgesteld?

Nee, een EPC-certificaat is in dit soort gevallen niet meer verplicht.

Is een EPC-certificaat verplicht voor studentenkamers?

Ja, het betreft dan een collectieve huisvesting. Bij gemeenschappelijke keuken, badkamer of toilet geldt, 1 EPC voor het volledige gebouw. Bij aparte faciliteiten geldt, apart EPC-certificaat.

Is een EPC-certificaat verplicht voor een serviceflat?

Ja. Altijd bij verkoop, maar ook in geval van een huurovereenkomst. Voor serviceflats waar gewerkt wordt met een dagprijs zonder huurovereenkomst, is er geen EPC-certificaat vereist. Rusthuizen vallen onder het EPC-certificaat voor publieke gebouwen.

Is een EPC-certificaat verplicht voor een stacaravan?

Ja, enkel bij (laatste) gebruik als vaste verblijfplaats, een immobiel karakter sedert meerdere jaren en aangesloten op nutsvoorzieningen.

Is een EPC-certificaat verplicht voor woningen zonder verwarming?

In dit geval is een EPC-certificaat niet verplicht. Geen verwarming wilt in dit geval zeggen: afwezigheid van een opwekkingstoestel zoals een ketel, kachel of een warmtepomp OF een afgiftesysteem zoals een radiator, kachel, vloerverwarming, convector, ... . Er is geen melding van de notaris vereist. Een gehandtekende overeenkomst tussen koper en verkoper waarin vermeld wordt dat er geen verwarming aanwezig is op het moment van het te koop stellen van de woning is een geldend bewijs.

Is een EPC-certificaat verplicht voor een woning door brand beschadigd maar niet onbewoonbaar verklaard?

Ja. Het is alleen niet verplicht voor een door de burgemeester onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning.

Moet het EPC-certificaat door de energiedeskundige ondertekend zijn om rechtsgeldig te zijn?

Inderdaad. Het EPC-certificaat moet ondertekend zijn door een energiedeskundige om rechtsgeldig te zijn. Een digitale handtekening is ook rechtsgeldig.

Wat is de leveringstermijn van een EPC-certificaat?

Op uitdrukkelijk verzoek kunt u bij ons binnen 24 uur uw certificaat ontvangen. Reken gewoonlijk op 1 tot 5 werkdagen voor het maken van een afspraak en op 2 werkdagen voor het ontvangen van uw certificaat.

Hoe lang duurt een inspectiebezoek ?

Een inspectiebezoek door een EPC energiedeskundige duurt tussen de 30min en 1u30 en hangt af van de complexiteit en grootte van de te inspecteren woning.

Wat betekent de K-waarde?

De K-waarde geeft het isolatieniveau aan. Een lage K-waarde betekent dat de woning over een hoog isolatieniveau beschikt. Een hoge K- waarde duidt op een laag isolatieniveau.

Wat betekenen de E-waarde en de U-waarde ?

Voor het bepalen van de E-waarde worden de volgende systemen mee in rekening gebracht:

 • Ventilatie
 • Verwarmingssysteem
 • Sanitair warmwatersysteem

Een woning met een lage E-waarde is een woning met goede installaties.

De U-waarde geeft de isolatiewaarde van een bepaald constructieonderdeel aan. Dit getal toont aan hoe goed of slecht een bepaald constructieonderdeel warmte en koude doorlaat. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de woning geïsoleerd is.

Waarom verschilt mijn EPC-score van mijn jaarlijks energieverbruik?

Het berekend energieverbruik is niet bedoeld om te vergelijken met het werkelijk energieverbruik en is doorgaans (veel) hoger dan het gemeten of werkelijke energieverbruik.

Dit komt onder meer omdat het energieverbruik wordt berekend op basis van een standaardverbruik en standaardklimaat. De term standaardverbruik houdt in dat in de software een fictief verbruik geprogrammeerd is, dat hetzelfde is voor alle woningen. Het gebruikersgedrag (de aanwezigheid en het aantal personen, de gewenste binnentemperatuur, de vraag naar sanitair warm water, …) heeft een grote invloed op het werkelijke energieverbruik. Bij een berekend energieverbruik wordt enkel rekening gehouden met de karakteristieken van de woning en niet met het gebruik. Hierdoor kan het resultaat op een objectieve manier worden vergeleken met andere woningen.

Ook rekent de software, als de energiedeskundige gebouw gebonden gegevens niet kan vaststellen, met aannames die afhankelijk zijn van het bouwjaar.

Bovendien wordt gerekend met een primair energieverbruik. Voor elektrische installaties kan dit een belangrijk verschil teweegbrengen met het werkelijke energieverbruik. Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen gebruikt wordt voor gebouwinstallaties. Bij elektriciteit wordt er niet alleen rekening gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie in de centrale en bij het transport van de centrale naar de woning. Voor elektriciteit wordt het energieverbruik vermenigvuldigd met een factor 2,5 om het om te zetten naar primair energieverbruik. Voor een eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er immers ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van aardgas.

Deze informatie wordt ook vermeld op het energieprestatiecertificaat zelf.

TIP: Bij de verkoop of verhuur van een woning staat het de eigenaar vrij om bijkomend zijn eigen energiefactuur aan potentiële huurders of kopers te laten zien.

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2021 Certinergie Luxembourg SARL