EPC

EPC - Veelgestelde vragen

EPC - Veelgestelde vragen


Wat is een EPC?

EPC - Veelgestelde vragen : Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat weergeeft in welke mate een gebouw energiezuinig is. Op het EPC kan u informatie terugvinden over hoe goed het gebouw geïsoleerd is, hoe zuinig de verwarmingsinstallatie is, of de beglazing voldoende isolerend is, .... Er staan per onderdeel (daken, muren, ramen,…) ook aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken. Er zijn verschillende types EPC, afhankelijk van het type gebouw.

Wanneer is een EPC verplicht en voor welke gebouwen?

Een EPC moet verplicht aanwezig zijn bij de start van het schriftelijk te koop of te huur stellen van een residentiële en kleine niet-residentiële eenheid. In bepaalde gevallen vervalt deze verplichting. U kan de uitzonderingen nagaan op dit overzicht. (https://www.energiesparen.be/epc-toepassingsgebied-vanaf-2021).
Bij ontbreken van een EPC kan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) boetes opleggen van 500€ tot 5000€. In geval van een verkoop, kan de notaris de akte verlijden zonder aanwezigheid van een EPC, maar heeft deze wel een meldingsplicht tegenover het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Hoe kan ik terugvinden of mijn pand een EPC nodig heeft?

Een EPC is veelal verplicht, maar er zijn bepaalde situaties waarbij uitzonderingen gelden. Om te weten of uw pand een EPC nodig heeft, kan u via deze handige EPC-wegwijzer (https://apps.energiesparen.be/EPC-wegwijzer) van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap VEKA de juiste informatie terugvinden voor uw specifieke situatie.

In mijn woning is geen verwarmingsinstallatie aanwezig. Is een EPC dan verplicht?

Ja, ook als de woning niet voorzien is van een verwarmingsinstallatie is het verplicht een EPC op te maken.

Ik woon in een appartementsgebouw. Is de Vereniging van Mede-eigenaars (VME) of syndicus verplicht een EPC gemeenschappelijke delen op te laten stellen?

RJa, vanaf 2022 geldt er een algemene verplichting voor appartementsgebouwen met minstens 2 appartementen om over een EPC gemeenschappelijke delen te beschikken, dus niet enkel bij verkoop of verhuur.
De eigenaar van het gebouw of de Vereniging van Mede-eigenaars (VME), eventueel vertegenwoordigd door een syndicus, stelt hiervoor een energiedeskundige aan die dit EPC opstelt. Er komt een fasering in functie van de grootte van het appartementsgebouw.

 • Voor de grootste appartementsgebouwen (minstens 15 eenheden) blijft de verplichting van kracht tegen 1 januari 2022.
 • Voor de middelgrote (5 tot en met 14 eenheden) verschuift de verplichting naar 1 januari 2023.
 • Voor de kleinste (2 tot en met 4 eenheden) verschuift de verplichting naar 1 januari 2024.

6)Ik verkoop of verhuur mijn appartement. Heb ik dan ook een EPC gemeenschappelijke delen nodig?

Het EPC gemeenschappelijke delen wordt opgesteld voor appartementsgebouwen die over ten minste 2 appartementen beschikken. Vanaf 2022 is er een algemene verplichting voor elk appartementsgebouw om te beschikken over een EPC gemeenschappelijke delen, dus niet enkel bij verkoop of verhuur. Als eigenaar van een appartement zal u de kandidaat-koper of –huurder een kopie van het EPC gemeenschappelijke delen moeten voorleggen én het EPC van uw appartement.

Wordt het EPC en de aanwezigheid ervan gecontroleerd?

Ja, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) controleert actief advertenties en websites op aanwezigheid van EPC en kan boetes opleggen van 500€ tot 5000€ bij inbreuken. Ook het EPC zelf wordt door middel van steekproeven van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) gecontroleerd opdat de kwaliteit gegarandeerd kan worden.

Wie maakt een EPC op?

Enkel energiedeskundigen type A erkend door de Vlaamse overheid mogen een EPC opstellen. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest kunnen enkel energiedeskundigen erkend door het betrokken gewest een EPC opstellen.

Binnen hoeveel dagen kan er normaal gesproken een afspraak gemaakt worden?

Reken op 1 tot 5 werkdagen vanaf de bestelling van het EPC. De Certinergie energiedeskundige komt langs op de met u afgesproken weekdag en tijdstip. Bij vertragingen of vervroegingen, wordt u uiteraard op de hoogte gebracht.

Hoe kan ik een afspraak maken?

 • Het is mogelijk om online een bestelling te plaatsen en dit 24u/24u, 7d/7d.
 • U kan ook tijdens kantooruren telefonisch een afspraak maken op het gratis nummer 0800/82.171.
 • Wat kost een EPC en wie betaalt dit?

  De kostprijs van een EPC wordt bepaald aan de hand van de grootte en het volume van het pand. Certinergie hanteert forfaitprijzen naargelang de beschrijving van het pand die u geeft bij de bestelling. U komt dus nooit voor nare verrassingen te staan als u een correcte beschrijving doorgeeft. Via deze link kan u een offerte laten opmaken. Al onze prijzen zijn all-in prijzen. Er is geen regelgeving die bepaalt wie het EPC betaalt. Het is aan de partijen (huurder/ verhuurder) onderling om hierover afspraken te maken.

  Moet ik de Certinergie energiedeskundige ter plaatse betalen?

  Neen, u kan de betaling op een later tijdstip uitvoeren via een betalingsuitnodiging die u per e-mail verzonden wordt of voor professionelen via uw klantenzone. U hebt echter ook de mogelijkheid om direct te betalen bij het plaatsen van de online bestelling. Hierbij krijgt u een online korting van 10€. Het EPC zal beschikbaar zijn zodra de betaling ontvangen is.

  Hoe lang is een EPC geldig?

  Een EPC is 10 jaar geldig. Echter, u kan ook een nieuw EPC laten opmaken voordat deze termijn verstreken is, indien u werken hebt uitgevoerd die de energieprestatie van het pand verbeteren. Op die manier hebt u steeds een correcte weergave van de energiescore.

  Hoe verloopt een EPC-keuring – In vijf stappen?

  • 1) Een Certinergie energiedeskundige type A bezoekt de woning en meet alle relevante vloeroppervlaktes en volumes op.
  • 2) Daarnaast meet en noteert de Certinergie energiedeskundige alle raamopeningen en deuren.
  • 3) En stelt hij vast welke installaties (verwarming, koeling, warm water, zonnepanelen,…) er aanwezig zijn.
  • 4) Er wordt ook nagekeken of de aanwezigheid en het type van isolatie in muren, vloeren en daken kan vastgesteld worden. Dergelijk plaats bezoek neemt afhankelijk van het type pand een halfuur (studio) tot anderhalf uur (grote villa) tijd in beslag.
  • 5) Vervolgens verwerkt de energiedeskundige alle informatie en geeft deze in in de software van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Deze software houdt met alle factoren rekening en berekend de energiescore van het pand en geeft eveneens automatisch verschillende aanbevelingen ter verbetering van de energiescore.

  Moet ik aanwezig zijn bij het plaats bezoek?

  In principe bent u niet verplicht aanwezig te zijn, wel is het verplicht de Certinergie energiedeskundige toegang te geven tot het pand en alle ruimtes van het pand. In geval van een appartement met een collectieve verwarmingsinstallatie is het dan ook ten zeerste aangeraden om voor aanvang van het bezoek te controleren of de stookruimte in het gebouw betreed kan worden. Indien nodig, zal u hiervoor contact moeten opnemen met uw huisbewaarder of syndicus.

  Moet ik bepaalde documenten kunnen voorleggen tijdens het plaats bezoek?

  Tijdens het plaats bezoek gaat de Certinergie energiedeskundige uit van de visuele vaststellingen. Daarnaast kunnen er ook documenten voorgelegd worden die het gebruik van bepaalde materialen, de plaatsing van ramen of deuren, het bouwjaar van het pand, etc… kunnen bevestigen. Deze documenten moeten voldoen aan bepaalde criteria om als bewijsstuk aanvaard te kunnen worden. Hieronder een kort overzicht van mogelijk documenten:

   vorig EPC door de architect ondertekende of door de gemeente vergunde bouwplannen, snedes,.. facturen van bouwmaterialen indien hun plaatsing bewezen kan worden facturen van geregistreerde aannemers technische documentatie van materialen of installaties

  Hier kan u het overzicht terugvinden van alle documenten die aanvaard kunnen worden. Het is uiteraard mogelijk om documenten achteraf nog te bezorgen aan de Certinergie energiedeskundige, binnen een maximum termijn van 48u na het bezoek.

  Ik heb alle werken zelf gedaan, maar heb geen facturen. Wat kan de energiedeskundige ingeven in het EPC?

  Het inspectieprotocol bepaalt dat verklaringen niet als bewijsstuk gebruikt kunnen worden door de energiedeskundige. Het is dus belangrijk om visuele vaststellingen te kunnen doen, eventueel door op bepaalde plaatsen openingen te voorzien waar isolatie vastgesteld kan worden. Daarnaast kunnen foto’s die aantonen dat bepaalde materialen aangebracht zijn wel gebruikt worden, op voorwaarde dat de ruimte herkenbaar is.

  Kan de syndicus van appartementsgebouwen de toegang weigeren tot de stookruimte?

  Zonder de vaststellingen over de installaties voor verwarming en/of warm water kan het EPC niet opgesteld worden. Een bezoek aan de gemeenschappelijke stookruimte is dus nodig. Als opdrachtgever moet u zorgen voor toegang. De syndicus kan u als mede-eigenaar de toegang tot de stookruimte van een appartementsgebouw in principe niet weigeren. Aangeraden is om tijdig met uw syndicus contact op te nemen om toegang te verkrijgen.

  Moet ik mijn energiefacturen voorleggen aan de energiedeskundige?

  U mag uw recente energiefacturen (jaarverbruik) voorleggen aan de Certinergie energiedeskundige. Die zal uw verbruiksgegevens ter informatie noteren in het EPC. Het noteren van deze gegevens heeft echter geen invloed op de energiescore van de woning zelf, aangezien er enkel rekening gehouden wordt met het gebouw en niet met het persoonsgebonden verbruik in dat gebouw.

  Ontvang ik het EPC meteen na het plaats bezoek?

  Neen, na het plaats bezoek heeft de Certinergie energiedeskundige nog tijd nodig om alle opmeting en vaststellingen uit te werken en in te voeren in het softwareprogramma van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Gemiddeld na 24u tot 48u na het bezoek is het EPC opgemaakt, indien alle bewijsstukken in handen zijn van de Certinergie Energiedeskundige. U kan over het EPC beschikken zodra de betaling van de factuur ontvangen is.

  Ik heb nieuwe huurders. Heb ik een nieuw EPC nodig?

  Zolang uw huidig EPC geldig is en u geen energetisch ingrijpende werken gedaan hebt, kan u hetzelfde EPC gebruiken.

  Mijn bovenburen hebben recent een EPC opgemaakt. Kan ik dat EPC overnemen?

  Neen, een EPC wordt opgesteld per individuele wooneenheid. In geval van appartementen zal de energiedeskundige in de software het busnummer van uw appartement moeten aanduiden alvorens het EPC opgesteld kan worden.

  Volgens de energiedeskundige heeft mijn appartement geen busnummer. Wat moet ik doen?

  De software van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) maakt gebruik van een adressendatabank die beheerd wordt door de steden en gemeenten. Wanneer de energiedeskundige vaststelt dat er een busnummer ontbreekt, dan kan het EPC niet opgesteld worden. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) moet in dat geval gecontacteerd worden door de eigenaar met de melding van een ontbrekend busnummer.
  Op haar beurt zal het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) de betrokken stad of gemeente contacteren om het adres na te kijken. Deze procedure kan enkele weken in beslag nemen.
  Enkel wanneer een wooneenheid door een stad of gemeente vergund is, zal er een busnummer aanwezig zijn of aangemaakt kunnen worden. Indien er sprake is van een stedenbouwkundige overtreding, zal er een regularisatie moeten aangevraagd worden. De afwezigheid of het ontbreken van een busnummer valt buiten de verantwoordelijkheid van Certinergie en kan niet aangehaald worden om een factuur kwijt te schelden.

  Ik merk dat er een fout in het EPC staat. Kan dit rechtgezet worden?

  Ja, wanneer u een mogelijke fout opmerkt, dan kan u de Certinergie energiedeskundige contacteren om dit te bespreken. Indien de opmerking terecht is en bewezen kan worden, dan kan het EPC kosteloos aangepast worden. Dit kan enkel binnen een termijn van 4 weken na het opstellen van het oorspronkelijke EPC.

  Ik heb een EPC laten opmaken, maar heb intussen een nieuwe verwarmingsketel geplaatst of mijn dak geïsoleerd. Moet ik nu een nieuw EPC bestellen?

  De Certinergie energiedeskundige is verplicht om ter plaatse te komen om alle nodige opmetingen en vaststellingen te doen voor het opstellen van een EPC. Indien u energetisch ingrijpende werken plant die een impact kunnen hebben op het EPC, raden we aan deze werken uit te voeren vooraleer het EPC wordt opgesteld.
  Het is echter mogelijk om een gedetailleerd fotoverslag te bezorgen aan de energiedeskundige waarin een overzichtsfoto van de ruimte en meerdere detailfoto’s van de installatie of plaatsing van isolatie staan. Aan de hand hiervan en met bijgevoegde facturen, kan de energiedeskundige uw EPC aanpassen binnen een termijn van 4 weken na het opstellen van het oorspronkelijke EPC. Na deze termijn zal een nieuw plaats bezoek en EPC moeten aangevraagd worden.

  Ik heb een EPC dat niet in aanmerking komt voor het EPC Labelpremie. Wat kan ik doen?

  Om in aanmerking te komen voor het EPC Labelpremie, moet u beschikken over een EPC dat opgesteld werd vanaf 1 januari 2019 en beschikt over een labelscore. Indien u een ouder EPC hebt, zal u een nieuw EPC moeten laten opstellen. Dit doet u best voor aanvang van renovatiewerken, aangezien de energiedeskundige enkel rekening mag houden met de huidige, reële situatie van het pand. Na afloop van de renovatiewerken, binnen de 5 jaar na opmaak van het EPC met labelscore, zal u dan een nieuw EPC moeten laten opstellen. Dat EPC zal de nieuwe labelscore geven van de woning, waarmee u vervolgens het EPC labelpremie kan aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet.

  Ik heb een oud EPC en wil weten welke score ik kan behalen met een nieuw EPC. Kan dit zonder bezoek?

  Neen, het is voor de energiedeskundige onmogelijk om een correcte energiescore te bepalen van een pand, zonder dit bezocht te hebben en alle relevante informatie te hebben.
  Enkel wanneer het oude EPC opgesteld werd door dezelfde energiedeskundige kan deze eventueel een simulatie doen. Deze simulatie is echter indicatief en informatief. Voor een correcte score moet er een plaats bezoek gedaan worden.

  Is de vloeroppervlakte die in het EPC vermeld wordt de netto vloeroppervlakte van mijn woning?

  Voor de berekening van het EPC moet de energiedeskundige rekening houden met een aantal regels die opgelegd zijn in het inspectieprotocol. Zo worden muurdiktes meegerekend bij het uitmeten van de vloeroppervlakte. Bij woningen met hellende daken, wordt ook enkel de oppervlakte met een bruikbare hoogte van meer dan 1.5m meegerekend. De oppervlakte die op het EPC vermeld wordt, zal daarom verschillen van de netto vloeroppervlakte.

  Mijn nieuw EPC heeft een slechtere score dan mijn oud EPC, ondanks renovatiewerken. Kan dit?

  Sinds 2009 werd de methodiek meermaals aangepast en verfijnd. Door deze wijzigingen aan de achterliggende berekeningen in het softwareprogramma van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) kan energiescore verschillen. De wijzigingen zijn echter nodig om de rekenmethodiek te verfijnen en af te stemmen op meerdere regelgevingen. Deze aanpassingen kunnen zowel een positieve als een negatieve impact hebben op de energiescore. Daarnaast is het ook mogelijk dat de energiescore van een woning stijgt of daalt omdat het gebruikte volume van de woning veranderd is. Bijvoorbeeld wanneer een zolder, die eerder als bergruimte gebruikt werd en niet geïsoleerd was nu geïsoleerd is en als slaapkamer gebruikt wordt. Of een woning die uitgebreid werd met een leefkeuken.

  Waarom is mijn energieverbruik hoger / lager dan het vermelde energieverbruik op mijn EPC?

  Bij de opmaak van het EPC wordt gerekend met een standaardverbruik en een standaardklimaat dat voor alle wooneenheden hetzelfde is. Door te werken met standaarden is het mogelijk om de energiezuinigheid van verschillende woningen en appartementen te vergelijken. De energiescore op uw EPC is dus niet bedoeld om vergeleken te worden met het werkelijke energieverbruik dat op uw energiefactuur staat. Het werkelijke energieverbruik kan immers sterk verschillen van gezin tot gezin, waardoor er geen rekening mee gehouden wordt bij de opmaak van het EPC.

  Wat betekenen het label en de energiescore op het EPC?

  Op de EPC's die vanaf 2019 worden opgemaakt staat een label, van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend). Naast het label toont het EPC ook de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar). Het label en de energiescore hangen af van:

  • de muur- , vloer- en dakisolatie,
  • de ramen en deuren,
  • de installaties voor verwarming, het verwarmen van water, koeling, ventilatie en bij kleine niet-residentiële eenheden ook verlichting,
  • aanwezige installaties op zonne-energie.

  Het label en de energiescore houden geen rekening met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling en kan dus in de realiteit afwijken van het verbruik op uw elektriciteitsfactuur. De energiescore wordt namelijk berekend op basis van een primair energieverbruik, dat uitdrukt hoeveel fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie of steenkool) worden gebruikt voor de gebouwinstallaties.
  Voor elektrische installaties brengt dat bovendien een belangrijk bijkomend verschil met zich mee ten opzichte van het werkelijke energieverbruik omdat ook rekening wordt gehouden met de energie die verloren gaat bij de productie en het transport.

  Is de energiescore van mijn EPC hetzelfde als een E-peil?

  Neen, een E-peil is niet hetzelfde als de energiescore op het EPC. Het E-peil voor nieuwbouw is een dimensie loos getal dat begint met de letter E. De energieprestatiescore (berekende energieverbruik) op het EPC wordt uitgedrukt in kWh/m2 (kilowattuur per vierkante meter). Het is dus niet mogelijk om het ene getal met het andere te vergelijken. Een nieuwbouwwoning met bouwaanvraag vanaf 2006 heeft een E-peil én een energieprestatiescore. Die staan beide vermeld op het energieprestatiecertificaat 'EPC Bouw'. Voor een woning met bouwaanvraag tot 2005, zal u op het EPC een energieprestatiescore en (sinds 2019) ook een EPC-label vinden, maar géén E-peil.

  Wat betekenen de R-waarde en de U-waarde?

  De U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt geeft aan hoezeer een volledige scheidingsconstructie, zoals een wand of een dak, geïsoleerd is. Laat de wand veel warmte door, dan ligt de U-waarde hoog. Is de wand thermisch goed geïsoleerd, dan heeft die een lage U-waarde.
  De U-waarde hangt af van de dikte en de isolatiewaarde (lambdawaarde, λ-waarde) van alle materialen waaruit een constructiedeel opgebouwd is.
  De R-waarde drukt de warmteweerstand van een (isolatie-) materiaal laag uit. Het geeft dus aan hoe goed het materiaal de warmte tegenhoudt. Hoe hoger de R-waarde, hoe meer warmte het materiaal tegenhoudt en hoe beter het dus isoleert. De R-waarde speelt een belangrijke rol bij het aanvragen van subsidies.

  Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL