Keuring Stookolietank

Hoe verloopt zo'n keuring stookolietank?

Zodra wij uw bestelling voor de keuring stookolietank hebben ontvangen, nemen we contact met u op om de afspraak zo snel mogelijk in te plannen. Op de dag van de afspraak komt onze erkende stookolietechnicus bij u langs. Hij zal een visuele controle van de stookolietank en een controle van de overvulbeveiliging uitvoeren. Daarnaast inspecteert de technicus ook het lekdetectiesysteem, de inkuiping en eventuele verontreiniging.

Na afloop ontvangt u een merkplaat of gekleurde dop.

Indien de stookolietank wordt goedgekeurd ontvangt u een groene dop. Zo kunnen stookolieleveranciers controleren of de tank in orde is en mogen leveren. In het geval dat de stookolietank wordt afgekeurd, dient u achteraf de wettelijk aanbevolen aanpassingen of herstelwerken uit te voeren. Daarna kunt u een nieuwe keuring stookolietank aanvragen.

Ontvang ik het verslag van de keuring stookolietank onmiddellijk na de controle?

Zodra u heeft betaald, is het verslag de avond van de keuring beschikbaar via onze website in uw klantenzone. U kunt ter plaatste betalen of ons om een vooruitbetaling vragen. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om het verslag met de post te ontvangen.

Is het verplicht om een stookolietank keuring te laten uitvoeren?

Ja, dit moet gebeuren voor de ingebruikname van de stookolietank. Na de ingebruikname hangt het af van uw tank is dit afhankelijk van het volume van uw tank, de plaatsing (bovengronds, ondergronds) en de ligging (binnen of buiten waterwingebieden of beschermingszones).

Welke verplichtingen gelden voor het onderhoud van een stookolietank?

Vóór de plaatsing

U moet een milieuvergunning aanvragen voor de plaatsing van uw tank als:

 • Er in totaal meer dan 20 ton stookolie met GHS02-symbool kan worden opgeslagen
 • Er in totaal meer dan 50.000 liter stookolie zonder GHS02-symbool kan worden opgeslagen

Het GHS02-symbool is het gevarenpictogram voor ontvlambaar. Dat symbool staat op de verpakking van vloeibare brandstoffen met een vlampunt onder de 60 graden Celsius.

Vóór ingebruikname

De controle is verplicht voor de ingebruikname (na de plaatsing). Bij een volume van 5000kg stookolie of meer, moet u de ingebruikname ook melden bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.

Na ingebruikname

U moet uw stookolietank ook na ingebruikname regelmatig laten controleren. Dit is afhankelijk van het volume van uw tank, de plaatsing (bovengronds, ondergronds) en de ligging (binnen of buiten waterwingebieden of beschermingszones).

 • Voor de opslag ≤5000kg stookolie
  • Ondergrondse stookolietank:controle om de 5 jaar. (een tank voor 1 augustus 1995 in gebruik genomen, moest voor 1 augustus 2002 de eerste periodieke controle ondergaan)
  • Bovengrondse stookolietank: sinds 1 maart 2009 geen periodieke controles meer. Plaatsingscontrole blijft verplicht. Voor een tank van vóór 1 maart 2009 bepaalt het laatste onderhoudsattest de datum voor volgende controle.
 • Voor de opslag ≥5000kg stookolie
  • Ondergrondse stookolietank: minstens tweejaarlijks beperkt onderzoek, jaarlijks indien gelegen in waterwingebied of beschermingszone + om de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek, om de 10 jaar indien gelegen in waterwingebied of beschermingszone.
  • Bovengrondse stookolietank: om de 3 jaar beperkt onderzoek, indien het gaat om meer dan 20.000 liter- bijkomend om de 20 jaar algemeen onderzoek.

Is een tank in een kelder een ondergrondse tank?

Nee. Een ondergrondse tank is een tank die in de grond is ingegraven. Een tank in een kelder geldt dus als een bovengrondse tank.

Is stookolie hetzelfde als gasolie, mazout en huisbrandolie?

Ja, dat zijn synoniemen.

Wat staat er op mijn certificaat na de controle?

Op uw certificaat staat of uw stookolietank voldoet aan de wettelijke bepalingen. Onderstaande gegevens vindt u altijd terug.

 • naam en erkenningsnummer van de uitvoerende technicus of milieudeskundige
 • datum van de controle
 • datum van de eerstvolgende controle (als het om een ondergrondse tank gaat)

Is de merkplaat hetzelfde als de gekleurde dop?

Ja, dat zijn synoniemen.

Wat betekenen de kleuren van de gekleurde dop?

Als u een groene dop of merkplaat ontvangt, wil dat zeggen dat uw stookolietank voldoet aan de wettelijke bepalingen. U mag deze dus verder gebruiken.

Als u een oranje dop of merkplaat ontvangt, wil dat zeggen dat uw stookolietank niet langer voldoet aan de wettelijke bepalingen. Toch kunnen de vastgestelde gebreken geen aanleiding geven tot verontreiniging buiten de tank. Uw tank mag dus nog gevuld of bijgevuld worden tijdens een overgangsperiode van maximaal 6 maanden. Nadien dient u de nodige maatregelen te nemen om uw tank opnieuw in orde te brengen. Voor het einde van de overgangsperiode, moet een erkende technicus uw stookolietank opnieuw keuren.

Als u een rode dop of merkplaat ontvangt, wil dat zeggen dat uw stookolietank niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. Zodra u een rode dop ontvangt is het verboden uw tank nog te vullen of te laten vullen. U dient alle nodige maatregelen te nemen om uw tank opnieuw in orde te brengen. Nadien moet een erkende technicus uw stookolietank opnieuw keuren.

Prijs?

U kunt uw stookolietank bij ons laten keuren voor de beste prijs. Certinergie staat voor hoogwaardige dienstverlening tegen de beste prijs.

Hieronder vindt u voorbeelden van onze lage prijzen voor het keuren van uw stookolietank voor woningen in Wallonië.

Keuring bovengrondse stookolietank 150 €
Keuring ondergrondse stookolietank 200 €

Vraag uw offerte op maat aan (afhankelijk van uw woning)

Moet de tank stookolie bevatten?

Ja, in het ideale geval moet de tank voor 50 tot 80% met stookolie gevuld zijn om een keuring conform de regelgeving uit te voeren. Neem voor meer informatie contact met ons op wanneer dit niet het geval is.

Hoe bepaal je de tankinhoud van een stookoliereservoir?

Zonder opschriftenplaatje of technische informatie, is dit onmogelijk om te weten. Gebruikelijk gaat men van meer dan 3000 liter uit als de tankinhoud niet vastgesteld kan worden.

Plaatst u de alarmfluit?

Certinergie kan tegen een geringe vergoeding de alarmfluit voor u plaatsen.

Moet de stookolietank vóór verkoop gekeurd zijn?

Nee, het is niet verplicht om een keuringsattest te laten opmaken van de centrale verwarming of stookolietank bij de verkoop van een woning. Maar u moet wel voldoen aan de verplichtingen voor onderhoud. Zo moet u bij de verkoop wel de laatste attesten en rapporten kunnen voorleggen.

Wat zegt de kleur van het label over de geldigheidstermijn van de keuring?

Als het label groen is: het keuringsattest van de stookolietank is 3 tot 10 jaar geldig afhankelijk van inhoud en ouderdom van het reservoir.

Als het label oranje is: het keuringsattest van de stookolietank is 6 maanden geldig.

Als het label rood is: de stookolietank moet in orde worden gemaakt/geen geldigheidstermijn/ de regionale overheden zijn op de hoogte gebracht.

Een vraag?

Uw vraag of antwoord niet gevonden tussen onze lijst met veel gestelde vragen? Neem dan rechtstreeks contact met ons op via 0800 82 171 of info@certinergie.be. Wij geven u met genoegen een antwoord op al uw vragen.

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL