Handleiding – voor uw elektrische keuring

Elektrische keuring
Prijs elektrische keuring
Handleiding – voor uw elektrische keuring

De onderstaande handleiding van de elektrische keuring richt zich voornamelijk op huishoudelijke elektrische installaties van elektrische laagspanningsinstallaties (230V tot 400V) geïnstalleerd in residentiële gebouwen zoals woningen, appartementen, studio's, serviceflats en kleine bedrijven (onder bepaalde voorwaarden).

De elektrische keuring is in heel België verplicht in elke woning. Elke elektrische installatie (nieuw, voor 1981 of een tijdelijke installatie zoals werfkast) moet verplicht door een erkend controle organisme gekeurd worden volgens de AREI-normen.

Daarnaast is een nieuwe keuring van de elektrische installatie verplicht bij élke wijziging, verzwaring of uitbreiding van de installatie. Ook om de 25 jaar moet er opnieuw een elektrische keuring plaatsvinden. Het AREI is een federale reglementering. De keuring is dus verplicht in zowel het Vlaamse, Waalse als het Brussels hoofdstedelijk Gewest.

Wat zijn de plichten van de eigenaar, beheerder of huurder met betrekking tot de elektrische installaties?

De eigenaar, beheerder of de eventuele huurder dient:

 • Het proces-verbaal van gelijkvormigheidsonderzoek en/of controlebezoek in het dossier van de elektrische installatie te bewaren.
 • Elke aangebrachte wijziging in het dossier te vermelden.
 • Bij ieder ongeval te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in te lichten.
 • De installatie opnieuw (meer informatie klik hier) te laten keuren in geval van gebreken binnen één jaar en door hetzelfde keuringsorganisme in het geval van een controleonderzoek, en indien ten gevolge van een controle voor de verkoop van een elektrische installatie van vóór 1/10/1981 binnen 18 maanden te rekenen vanaf de datum van de akte van verkoop.
 • Zorg te dragen voor het onderhoud of het laten uitvoeren.
 • Te garanderen dat de installatie te allen tijde conform is.

Wanneer voeren wij een keuring uit?

 • Bij de ingebruikname van een nieuwe installatie of bij een uitbreiding of een ingrijpende wijziging van de elektrische installatie (bijvoorbeeld het toevoegen van een circuit). (AREI art. 270).
 • Voor de verkoop van een woning: elektrische installaties van voor 1 oktober 1981 (VDE art 276bis).
 • Periodieke controles die elke 25 jaar plaatsvinden (AREI art 271.).
 • Bij het versterken van de kracht van uw elektrische installatie en dit voor installaties van voor 1 oktober 1981 (AREI art 276) en voor de daaropvolgende installaties van na 1 oktober 1981 (AREI art 271).

Hoe verloopt een elektrische keuring?

 • Onze keuringsdeskundige vraagt u allereerst om uw elektrisch dossier (vorig proces-verbaal indien aanwezig, ééndraad- en situatieschema’s) en verzamelt informatie over de eigenaar, de beheerder of de exploitant van de installatie en over de monteur die verantwoordelijk is voor de uitvoering van werkzaamheden aan de installatie.
 • Vervolgens worden de meterstanden afgelezen. Houdt de naam van uw netbeheerder en de EAN-code (beginnend met 54…) bij de hand. Deze informatie vindt u op uw jaarlijkse energierekening of op een van uw tussentijdse facturen.
 • De keuringsdeskundige controleert vervolgens of uw schema’s conform zijn en of ze conform de werkelijkheid van uw installatie zijn. Ten slotte controleert hij ook uw schakelbord (die makkelijk toegankelijk moet zijn) en uw hele elektrische installatie, onderdeel voor onderdeel. Hiervoor heeft hij toegang nodig tot het hele huis incl. de kelders (ook voor appartementen)
 • Na dit onderzoek wordt vastgesteld of uw elektriciteitsinstallatie wel of niet conform het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) is.

Wat controleren we?

Het ééndraad- en het situatieschema van de elektrische installatie. De schema’s dienen ter plaatse te zijn.

 • De spreidingsweerstand van de aarding.
 • Het algemeen isolatieniveau
 • De aanwezigheid van differentieelstroominrichtingen (aardlekschakelaars).
 • De verdeelborden, de elektrische kabels, de contactdozen, de schakelaars.
 • De conformiteit van de installatie met de voorschriften van het AREI.
 • De continuïteit van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen.
 • Beschermingsmaatregelen tegen elektrische aanrakingen, direct en indirect.
 • Beschermingsmaatregelen tegen overstroom en kortsluitingen.
 • …etc.

Ik heb geen elektrische schema’s van mijn installatie, wat nu?

Conform met het AREI moet u over het ééndraad- en het situatieschema van uw elektrische installatie beschikken. Indien dit niet het geval is, raden wij u aan om deze schema’s bij uw elektricien op te laten maken of om een kopie op te vragen.

Op deze schema’s moeten zowel het adres van de plaats van de installatie als de gegevens van de persoon of de personen die de installatie geïnstalleerd, uitgebreid of aangepast hebben, vermeld zijn. De schema’s moeten voorzien zijn van een datum en ondertekend zijn. Het schema dat aan het einde van de keuring door het keuringsorganisme ingenomen wordt dient tevens door de eigenaar te worden ondertekend.

Het elektrisch schema hoeft bij “kleine” aanpassingen of uitbreidingen niet aangepast te worden. Indien een beknopte omschrijving van de aanpassing of uitbreiding vermeld is en deze is door de verantwoordelijke uitvoerder gedateerd en ondertekend, dan is dit voldoende.

Voorbeeld van een eendraadsschema (handleiding):
voorbeeld eendraadsschema handleiding

Voorbeeld van een situatieschema(handleiding):
voorbeeld situatieschema handleiding
schema verdieping handleiding

Voorbeeld overzichtstabel (handleiding):
voorbeeld overzichtstabel handleiding

Welke onderdelen van mijn elektrische installatie worden onder meer onderzocht?

 • Het aardingssysteem
 • Het elektrisch paneel
 • De afhankelijke elektrische installatie van de tabel
 • Afwijkingen
Certinergie BVBA - VZW, Pelikaanstraat, 3 bus 2020 2018 Antwerpen / Diamantlaan 60 1030 Schaarbeek RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2019 Certinergie Luxembourg SARL