Nieuwe AREI

Nieuwe AREI 2020 met Certinergie

Lijst van de belangrijkste wijzigingen in het "nieuwe AREI" of "AREI 2020" laag- en zeer laagspanning

 • Het « nieuwe AREI » of « AREI 2020 » bestaat nu uit 3 boeken:
  • Boek 1 Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
  • Boek 2 Installaties op hoogspanning
  • Boek 3 Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie
 • Elk boek is verdeeld in delen, hoofdstukken, afdelingen en onderafdelingen.
 • Huishoudelijke werkeenheden, zo genoemd in het oude AREI, en technische lokalen van een residentieel geheel worden nu gecontrolleerd als een niet-huishoudelijke installatie, met een controlebezoek om de 5 jaar.
 • Alle niet-huishoudelijke installaties worden gecontroleerd volgens dezelfde voorschriften. De notie van artikel 87 verdwijnt.
 • Het concept van de verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installatie is in opkomst. Controlebezoeken worden jaarlijks uitgevoerd.
 • De termen vitale installatie, -stroombaan worden vervangen door veiligheidsinstallatie, -stroombaan. Ook worden kritische installaties gedefinieerd.
 • Eendraadschema’s en situatieplannen van gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel worden aangevuld door de lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten, de plan van de veiligheidsinstallaties en/of de kritische installaties en de lijst met de veiligheidsinstallaties en/of de kritische installaties.
 • Het is nu verplicht de voedingsspanning duidelijk aan te duiden op elk schakel- en verdeelbord van een huishoudelijke installatie.
 • Het is nu verplicht om situatieplannen en situatieplannen van de aardverbindingen te voorzien voor niet-huishoudelijke installaties. Naast eendraadschema’s, documenten met de uitwendige invloeden en indien van toepassing, zoneringsplan, zoneringsverslag, lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten, plan van de veiligheidsinstallaties en/of de kritische installaties, lijst met de veiligheidsinstallaties en/of de kritische installaties en plannen van de ondergrondse leidingen.
 • Eendraadschema’s van niet-huishoudelijke installaties moeten veel meer informatie aanduiden dan vroeger. Bijvoorbeeld, aardverbindingssysteem, de te verwachten maximale kortsluitstromen…
 • Alle verdeelborden van niet-huishoudelijke installaties moeten een individuele markering aanduiden met het volgnummer van het bord, de voedingsspanning, het aardverbindingssysteem, de te verwachten maximale kortsluitstroom ter hoogte van het bord, het gebruik van de filiatietechniek indien van toepassing
 • Wat niet beschouwd als veiligheidsslot wordt is gedefinieerd. Een veiligheidsslot is noodzakelijk, in voor het publiek toegankelijke gewone ruimten, op borden en omhulsels. Het is toegelaten sloten te plaatsen die niet als veiligheidsslot beschouwd worden, op voorwaarde dat de slot op een minimumhoogte van 2,5 m ligt en dat vaste elementen in de buurt geen toegang tot het slot geven, of dat er een of meerdere inwendige schermen aanwezig zijn die een beschermingsgraad ten minste gelijk aan IPXX-B hebben, of dat de verdeelinrichtingen in een ruimte van de elektrische dienst geïnstalleerd zijn.
 • Men vindt in het « nieuwe AREI » of « AREI 2020 » klassen (Euroklassen) van de geïsoleerde geleiders en kabels met betrekking tot hun brandreactie (Eca, Cca, …)
 • Het gebruik van geïsoleerde geleiders en kabels volgens CPR is de regel voor installaties in gebouwen.
 • Plaatsingswijzen in bundel of in laag is van toepassing voor geleiders en kabels.
 • SA en SD (of a1 en s1, zonder halogenen) geïsoleerde geleiders en kabels moeten geïnstalleerd worden in evacuatiewegen in bouwwerken (bijvoorbeeld trappenhallen en gangen) met uitzondering van deze gelegen binnen de wooneenheden, in lokalen voor het publiek toegankelijk die minimum 50 personen kunnen ontvangen (zalen voor seminaries, sporthallen, schouwspelzalen…), en in tunnels beschouwd als bouwkundige kunstwerken. De uitbater of zijn afgevaardigde kan op basis van een risicoanalyse of wettelijke eisen bepalen dat andere ruimten dit voorschrift moeten respecteren.
 • Een automatisch scheidingssysteem mag voorzien worden voor autonome bronnen met een maximaal AC-vermogen kleiner dan of gelijk aan 30 kVA, bijvoorbeeld een fotovoltaïsche installatie.
 • Regels voor toestellen voor automatische wederinschakeling voor automatische schakelaars en differentieelstroominrichtingen worden verklaard.
 • Het concept van gemeenschappelijke aardverbinding voor elke nieuwbouw van verscheidene individuele huizen en/of individuele appartementsgebouwen waarvoor de gemeenschappelijke funderingen bij de uitvoering van het ontwerp voorzien worden.
 • De periodiciteit van de inspecties blijft 25 jaar voor huishoudelijke elektrische installaties.
 • Afwijkende beschikkingen bestaan voor oude huishoudelijke of niet-huishoudelijke elektrische installaties, en voor huishoudelijke of niet-huishoudelijke elektrische installaties oud AREI
Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL