Gaskeuring

gaskeuring
Prijs gaskeuring

De controle van uw gasintallatie is bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Het gaskeuringrapport informeert u over verbeterpunten of aanpassingen die moeten worden uitgevoerd.

Regels met betrekking tot gasconfomiteit zijn samengracht in NBN-normen en in het bijzonder in NBN D 51-003-norm die van identiek van toepassing in Brussel, Wallonië en Vlaanderen zijn.

De stadsgaskeuring is met name verplicht voor de inbedrijfstelling en voor alle uitbreiding van uw aardgasintallatie (opening van een gasmeter). Het is aan te raden even bij de verkoop van een huis dan periodiek.

Na het bezoek van onze gasinspecteur voor het opzetten van de gaskeuring, ontvangt u een bezoekverslag en een cerga-attest.

Hier uw CERGA gaskeuring vanaf €140BTWI bestellen

Maar wat is het doel ervan?

In sommige gevallen zijn de verplichting tot aardgaskeuring en de naleving ervan door sommige autoriteiten (FOD Economie, regio, gemeenten, brandweer...) voorizen om inwoners tegen mogelijke ongevallen als gevolg van verouderde of niet-conforme gasinstallaties te beschermen.

Wanneer?

De aardgaskeuring van installaties is in de volgende gevallen verplicht:

 • Voor de opening van een nieuwe teller:
  • Een conformiteitscontrole van de gasinstallatie is vereist. Hetzelfde geldt in geval van uitbreiding of bij grote wijziging van uw gasinstallatie.
 • Wanneer de controle wordt door bepaalde autoriteiten opgelegd (gemeente, brandweer, regio) :
  • In sommige gemeenten is een gaskeuring nodig voor het huren van een appartement, een studentenkot of een accommodatie vereisd.
 • Uit vrije wil:
  • Om de 10 jaar wordt een periodieke inspectie aanbevolen om er zeker van te zijn dat uw installatie nog steeds aan de normen voldoet.
  • Bij de verkoop van een woning is het aan te raden om zowel verkoper als koper de gasinstallatie te laten controleren om verborgen gebreken te voorkomen.

Bereid ons bezoek voor

De aardgasinstallie dient toegankelijk te zijn tijdens het uitvoeren van adminstratieve controles, tests en metingen.

Voor een cerga-conformiteit van gaskeuring tijdens de opening wordt u vriendelijk verzocht om onze inspecteur te geven:

 • Hetinstallateurattest (art 48) met isometrisch schema van distributieleidingen en geïnstalleerde apparaten. Aan het begin van de inspectie geeft onze inspecteur hiervoor u een blanco formulier met een holografisch logo door dat u als installateur binnen het uur moet invullen en ondertekenen.

Ter plaatse, dient u aan onze inspecteur te kunnen laten zien:

 • Distributieleidingen en aansluitingen.
 • Consumentenapparatuur en bijbehorende gebruiksaanwijzing ervan.
 • Aansluiting op een schoorsteen (indien van toepassing).
 • Het onthullen van consumentenapparatuur.
 • Luchttoevoer en -afvoer.

Opmerkingen voor een gas-cerga-conformiteitscontrole in het kader van de opening of heroping van een meter:

 • De installatie dient vanuit een meetpunt uitgerust te zijn die de aansluiting van testapparatuur (T-stuk met een kraan en een kurk)
 • De meter en bedieningsorganen dienen geplaatst te worden.

Hoe?

Onder andere worden volgende punten door onze inspecteur gecontroleerd, deze lijst is geen uitputtende lijst:

 • Administratieve controle : controle van het isometrisch schema en gebruiksaanwijziging...
 • Visuele controle : controle van gebruikte matelielen, bevestigingsmiddelen, aansluitingen, toegankelijkheid, toevoer van verbrandingslucht en evacuatie van verbrandingsproducten...
 • Testen : controle van luchtdichtheidscontrole op basis van een test.
 • Berekeningen : berekening van het drukverlies in de binnenbuis voor elk gebruikersapparaat en berekening van de verdunningsfactor aan de uitgang van elk apparaat.

Gaswetgeving?

Op federaal niveau

Het Koninklijk Besluit van 28 juni 1971 tot vaststelling van veiligheidsmaatregelen die moeten bij de oprichting en de exploitatie van gasdistributie-installaties via leidingen (M.B.) genomen worden. 15 september 1971)

 • « Bij de meter opening, zorgt de gasverdeler ervoor dat binneninstallaties dicht bij de distributiedruk staan. »
 • “Bovendien, in geval van wijziging of renovatie van een installatie zal de distributeur een conformiteitscertificaat van de gasinstallatie in overeenstemming met geldende wetgeving van geldende NBN-normen te vereisen.

In de praktijk, vóór de gasmeter opening eist de netbeheerder dat een gasmeter wordt geopend:

 • Een controlerapport die door een geaccrediteerd of erkend organisme uitgevoerd.
 • Een door de installateur ondertekend conformiteitsattest in overeenstemming met installatienormen.

Onder bepaalde voorwaarden (tests, controle door KVBG) mag een “ CERGA geaccreditterde installateur” een installatie die hemzelf geplaatst certificeren.

Op regionaal niveau

De regionale regelgeving vereist periodieke inspecties van gasinstallaties voor verpleeghuizen, ziekenhuizen en woonvoorzieningen.

Verschillende gemeenten en steden, waaronder Luik en Brussel, eisen ook dergelijke gaskeurings bij het huren van woningen.

Vragen?

Voor meer praktische informatie daaromtrent, verwijst u dan naar onze lijst van veelgestelde vragen en antwoorden of neemt dan u contact met ons. We zullen u met plezier beantwoorden.

Waarom Certinergie®?

Certinergie® vzw is een erkend organisme in februari 2017 voor gaskeuring onder referentie 563-INSP door het erkende Belgische en is afhankelijk van afhankelijk van FOD Economie, KMO's, Middenstand en Energie BELAC , Algemene Directie van Kwaliteits- en Veiligheid voor de naleving van de ISO 17020norm. Onze rol is stadsgasinstallaties (aardgas) voor particulieren, installateurs, ondernemers, zelfstandigen, makelaars en notarissen te controleren.

Deze accreditatie heeft met name betrekking op de competentie van onze intern opgeleide agenten en op ons operationeel systeem.

Het staat garant voor een betere dienstkwaliteit voor alle klanten aan wie Certinergie® altijd betere diensten wilt verlenen.

Dat wil zeggen dat Certinergie® geen onderaannemer voor cerga gaskeuring inschakkeld en dat we voor de knowhow en de kwaliteitscontrole van de diensten die we aanbieden.

Certinergie® is een recente, maar ook sterke ervaring op cerga gaskeuring. Onze veronderstelde doelstelling is om de benchmark op het gebied van wettelijke controles te worden. Ons team is uit de beste toegewijde en dynamische experts samengesteld en staat altijd klaar om naar u te luisteren en u het beste advies te geven.

Met ons is uw aardgaskeuring krijgt u de beste kwaliteit zo spoedig mogelijk tegen de beste prijs !

Ons dienstaanbod

Indien u een bestelling voor aardgaskeuring plaatst (P<70kW), stelt Certinergie® u een behandeling van alle stappen die ondernomen moeten worden.

Dankzij ons team van professioniele krijgt u de snelste en de meeste kwalitatieve service tegen de beste prijs. Krijgt ook een extra korting voor gecombinnerde offerte (elektrische keuring + aardgaskeuring).

De elektrische keuring is doorCertinergie® VZW uitgevoerd. Vraag snel een online prijsofferte door hier te klikken.

Neemt u dan contact met ons op !

Wij zorgen voor wettelijke verplichtingen kwa controles.

Prijsaanbod

Uw aardgaskeuring tegen de beste prijs.

Dankzij Certinergie® krijgt u de beste kwalitatieve dienstaanbod tegen de beste prijs.

Hieronder vindt u prijzen (korting inbegrepen) voor cerga gaskeuring van uw woning overal in België. Prijs voor een cerga gaskeuring in Brussel en Wallonië (per teller)

Prijs per teller€140 BTWI*
* Kortingen inbegrepen * * Mogelijke toeslag van toepassing voor niet-standaard woningen

Vraag snel uw prijsofferte op maat in functie van uw regio en van uw woning

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL