De algemene regels voor elektrische installaties (AREI) worden in 2020 vernieuwd

De algemene regels voor elektrische installaties (AREI) worden in 2020 vernieuwd

Certinergie, erkende organisatie, informeert u over de nieuwe wetgeving. Onze inspecteurs krijgen momenteel een interne opleiding om al uw vragen over dit onderwerp te kunnen beantwoorden.

Vanaf 1 juni 2020 is de nieuwe versie van de AREI van kracht.

De nieuwe algemene regels voor elektrische installaties (AREI) verscheen op 28 oktober 2019 in een KB gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 1 juni 2020 moeten alle elektrische installaties dus voldoen aan de criteria van de nieuwe AREI. Deze zullen de huidige algemene regels voor elektrische installaties vervangen en intrekken en zullen van toepassing zijn op alle AREI elektrische installaties vanaf 1 juni 2020.

Sinds 1981 regelt de huidige AREI de elektrische installaties.

Sinds 1981 vat de huidige AREI de veiligheidseisen voor elektrische installaties in België samen. Deze voorschriften zijn van toepassing op verschillende soorten installaties. Al meer dan dertig jaar is het mogelijk om installaties met een hoog beveiligingsniveau te hebben door de installaties te laten controleren door erkende organisaties.

Vanaf 1 juni 2020 geldt de nieuwe AREI voor alle elektrische installaties.

Het doel van de herstructurering van de huidige AREI is om:

 • overzichtelijker en dus gebruiksvriendelijker te zijn;
 • beter onderscheid te maken tussen de drie verschillende installatieniveaus en de AREI in drie thematische boeken te voorzien;
 • beter aan te sluiten aan de structuur van verschillende Europese normen;
 • de verduidelijkingen en aanvullingen die in de loop der jaren apart verschenen waren, zijn nu mee verwerkt in de tekst van het AREI;
 • inventariseren en actualiseren van de verschillende ministeriële besluiten en nota's aan erkende organisaties, om sommige van deze teksten in de nieuwe AREI te integreren.
 • Reikwijdte
 • De nieuwe AREI is een voortzetting van de huidige AREI. De nieuwe AREI betreft zowel nieuwe installaties als bestaande installaties waarvoor de huidige AREI geldt.

Structurering van de nieuwe AREI

De nieuwe AREI bestaat uit drie themaboeken. Elk boek bevat een installatieniveau en de bijbehorende wettelijke veiligheidseisen:

Boek 1: Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning;
Boek 2: Elektrische installaties op hoogspanning;
Boek 3: Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.

Wat is de reikwijdte van de nieuwe AREI?

De nieuwe AREI betreft zowel nieuwe installaties als bestaande installaties waarvoor de huidige AREI geldt.

Voor huishoudelijke installaties is dit van toepassing

 • op de oude installaties van een wooneenheid die vóór 1 oktober 1981 zijn uitgevoerd en die sinds die datum geen noemenswaardige wijziging of uitbreiding hebben ondergaan,
 • op aanvragen om de kracht van aansluiting met het netwerk te versterken,
 • op de te koop aanbiedingen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

De door de nieuwe AREI aangebrachte wijzigingen in de inhoud van de huidige AREI betreffen onder meer

 • brandpreventiemaatregelen,
 • elektrische schema’s,
 • controles,
 • bestaande installaties ...
 • In een tweede werkfase (na de publicatie van de nieuwe AREI), zal de actualisering en evolutie van de nieuwe AREI doorgaan.

Voorbijgaande situatie, wat zijn de gevolgen van een elektrisch controlerapport dat onder de oude wetgeving is afgegeven?

In deel 8 van elk boek komen de bestaande installaties aan bod die onder de nieuwe AREI vallen en de afwijkende toepassingsregels voor deze bestaande installaties.

Voor bestaande installaties waarvoor de huidige AREI van toepassing is, blijven de op het laatste inspectierapport vermelde feiten staan ​​en moet de volgende inspectie worden uitgevoerd binnen de termijn die op dit laatste inspectierapport is aangegeven.

Wanneer is de nieuwe AREI van toepassing?

De nieuwe AREI werd op 28 oktober 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 1 juni 2020 vervangt de nieuwe AREI de huidige AREI, die ingetrokken wordt, net als de afgegeven ministeriële besluiten.

Tot 31 mei 2020 geldt alleen de huidige AREI voor elektrische installaties.

Wat kost de elektrische controle onder de nieuwe AREI?

De huidige prijs van de elektrische controle, zal niet veranderen bij Certinergie, erkende organisatie, en dit desondanks dat tal van onze tools werden aangepast om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen.

Klik hier om een ​​elektrische controle te bestellen.

Meer informatie nodig?

Certinergie, een door het Ministerie van Economische Zaken erkende organisatie, staat ter uw beschikking om u op de hoogte te houden van uw nieuwe verplichtingen van de AREI-versie 2020.

Onze technische dienst is te bereiken via elec@certinergie.be of via de speciale nummer 02/8998350

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL