News Covid 19. Lees verder

EPC Brussel

EPC-Brussel

EPC certificaat in Brussel

Hieronder vindt u de kenmerken waar een EPC certificaat in Brussel aan moet voldoen

Wanneer is een EPC certificaat in Brussel verplicht?

Hier volgt de exacte lijst, bepaald door de wet, voor het Brusselse gewest

 • Verkoop: zuivere verkoop, verkoop binnen de familie, verkoop onder voorbehoud vruchtgebruik, verkoop van een vruchtgebruik, openbare vrijwillige of onvrijwillige veiling, onteigening, uitwisseling, oppervlak, erfpacht
  Uitzonderingen: schenking, overdracht naar maatschappij, verdeling, overdracht van onverdeelde rechten, huwelijkscontract, hypotheek, erfdienstbaarheid
 • Verhuur: huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats, huurovereenkomst voor het leven, oppervlak, onroerende leasing, erfpacht
  Uitzondering: verpachting, bezetting ter bede
 • Soort woningen: eengezinswoning, appartement, flatgebouw, studentenkamer, meergezinswoning, gebouw met gemengde woon/werk bestemming, chalet, vakantiewoning, onbewoonbaar ongezond gebouw, te renoveren gebouw, gebouw met ernstige schade, gebouw met monumentenstatus, openbaar gebouw, nieuwbouw. Uitzonderingen: gemene delen in mede-eigendom, woonwagen (zonder bevestiging aan de grond), tent, woonboot, ruïnes, ruwbouw, kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen, ziekenhuis, horeca gelegenheden, industrie gebouwen, atelier, landbouwbedrijfsgebouw, religieuze instellingen, gebouwen zonder verwarming.

Geldigheidsduur certificaat in Brussel

De maximale geldigheidsduur van een EPC certificaat in Brussel is 10 jaar

Niet residentieel/tertiair

Tot op heden, moeten ook kantoren in het Brussels gewest van meer dan 500 m2. verplicht een EPC laten opmaken.

De deskundigen van Certinergie zijn eveneens bevoegd om EPC certificaten voor kantoren op te stellen.

Voor een offerte op maat belt u 0800 82 171 of stuurt u een mail naar info@localhost

Op ons bezoek voorbereid zijn

Hoe meer documenten u kan voorleggen, des te meer zal het EPC attest een reflectie van de werkelijkheid zijn en de score positief beïnvloeden. Geen documenten bij de hand? Geen nood! Elke expert beschikt over de nodige kennis en ervaring om een nauwkeurige en gedetailleerde controle uit te voeren.

Wij willen benadrukken dat deze documenten nuttig maar niet verplicht zijn voor het opmaken van uw EPC certificaat in Brussel. Hoe meer documenten u kunt aanleveren, hoe beter dat is

Let op! voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

In de regio Brussel is toegang tot de gedeelde technische ruimtes noodzakelijk (voor bestaande appartementen waarvan de verwarmingsinstallatie gemeenschappelijk is) om het EPC certificaat op te kunnen maken. Wij verzoeken u tijdig contact op te nemen met uw syndicus, conciërge of makelaarskantoor zodat onze deskundige toegang heeft tot deze verwarmingsinstallatie.

Lijst met documenten die bruikbaar zijn voor de opmaak van het EPC certificaat in Brussel

 • De bouwplannen van de woning (indien u deze niet meer bezit kunt u deze bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente waar uw woning ligt opvragen)
 • Aanvraagdossiers en goedgekeurde subsidieaanvragen voor milieuvriendelijke bouwmaatregelen
 • Verwarmingsaudits die uitgevoerd zijn door een erkende technicus
 • Een bewijs van ingebruikneming van het verwarmingssysteem
 • Het bouwkundig rapport of het rapport van de vorderingen in de bouw
 • Het postinterventiedossier
 • Om de veiligheid en de gezondheid bij het uitvoeren van eventuele latere werkzaamheden aan een bouwwerk te vergroten, verplicht het koninklijk besluit van 25 januari 2001 de eigenaar om een postinterventiedossier te laten opmaken. Hierin worden de werkzaamheden die sinds 2001 verricht zijn beschreven.
 • De ontwerpspecificaties van de aannemer
 • Technische documentatie van producten en/of geïnstalleerde systemen. Maar ook technische informatie van websites van fabrikanten met specifieke productinformatie als door vaststellingen of bewijsstukken aangetoond kan worden dat het product in de woning goed geplaatst is of goed in gebruik is genomen.
 • Een fotodossier (bijvoorbeeld voor de isolatie van de wanden, een representatieve foto die tijdens de werkzaamheden genomen is)
 • De EPC verklaring
  In dit formulier worden beschreven de maatregelen die genomen zijn om aan de eisen van de EPC reglementering te voldoen. De EPC verklaring bestaat niet voor bouwwerkzaamheden waarvoor een stedenbouwkundige vergunning voor 2 juli 2008 nodig was.

Indien onze energiedeskundige niet met het blote oog of met behulp van bovenstaande documenten de energetische kenmerken van uw woning kan bepalen tijdens zijn bezoek, moet hij noodgedwongen gebruik maken van de voorgeprogrammeerde waarden in de EPC software. Het spreekt voor zich dat deze waarden nadelig uitpakken voor de uiteindelijke score van uw EPC certificaat.

Adverteren en sancties Brussel

Advertereren

Om een potentiële koper of huurder in de gelegenheid te stellen om verschillende woningen met elkaar te vergelijken, dient de eigenaar of zijn vertegenwoordiger op het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden:

 • In elke advertentie (advertenties, affiches, internet...) de energetische klasse (van A tot G) en de jaarlijkse CO2 uitstoot van het EPC certificaat duidelijk aan te geven.
 • Op aanvraag een kopie van het EPC certificaat aan de potentiële koper of huurder te overleggen.
 • Ervoor zorg te dragen dat alle aan het EPC certificaat gerelateerde informatie opgenomen wordt in de verkoopakte/ huurovereenkomst.

Sancties

Het ontbreken van een EPC certificaat of het niet naleven van bovenstaande advertentie verplichtingen kan de eigenaar op een gevangenisstraf van 8 dagen tot 12 maanden komen te staan en/of een geldboete van 25 tot 25.000 EUR.

Wetgeving EPC Brussel

De richtlijnen :

De ordonnanties :

De uitvoeringsbesluiten :

Onze ervaringen in Brussel

Certinergie heeft een team van een tiental erkende EPC-deskundigen in Brussel. Op die manier kunnen we u zowel in Brussel centrum als in de rand rond Brussel snel van dienst zijn.

Er is altijd een EPC-deskundige van Certinergie in uw buurt.

Certinergie is een leidend erkend controleorganisme wat betreft het afleveren van EPC-certificaten. In 2016 staat Certinergie al voor meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van energiecertificering en keuringen van elektrische installaties verricht voor particulieren, makelaardijen, notarissen en elektrische installateurs.

Daarnaast is Certinergie ook erkend om elektrische keuringen uit te voeren. Maak bij de verkoop van uw woning daarom gebruik van onze voordelige COMBI-keuring (EPC-certificaat + elektrische keuring), hierdoor bespaart u tijd (slechts 1 afspraak voor beide keuringen) en geld!

Prijzen

Uw EPC-certificaat aan de beste prijs.

Certinergie is uw garantie voor kwalitatieve service aan de beste prijs. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de prijzen – korting inbegrepen – voor uw EPC-certificaat.

Klik hier en ontdek snel hoeveel u bespaart

Prijs EPC-certificaat voor een studio in Brussel 95 € inclusief BTW*
Prijs EPC-certificaat voor een 2 kamer woning in Brussel 195 € inclusief BTW*
* * Inclusief Korting

Voor uw eenvoudig aangepaste offerte op basis van uw omgeving en uw huis.

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2021 Certinergie Luxembourg SARL